FROST ROBERT LEE

Thompson, Robert F. Elektorowicz, Robert F. - realista symbolu, w; Robert F. Poirier, Robert F. Potter, The Robert F.

GROSSETESTE ROBERT, Grossům Caput, Great Head, Robertus Lincolniensis bp.

Dales, Robert G. Gieben, Traces of God in Nature according to Robert G. Gieben, Robert G. Dunbabin, Robert G. Beumer, Robert G.

Robert Schuman

Robert Schuman wiedział, czym jest polityka międzynarodowa godna tej nazwy. Sam Robert Schuman napisał: Współpracujemy w zespole sześciu krajów nie przez rodzaj egoistycznej wyłączności, ale dlatego, że te kraje przyjęły naszą koncepcję i nałożyły na siebie naszą dyscyplinę.

Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste

notuje: „czcigodny ojciec magister Robert o Wielkiej Głowie, ale subtelnymintelekcie, biskup Lincoln" (reuerenduspater magister Robertus GrossiCapitis,sed subtilis intellectus, Lincolnensis Episcopus).

Robert De Niro - Wściekły byk

Ważniejsze fakty Wściekły byk Rok produkcji: 1980 Czas projekcji: 129 minut Reżyser: Martin Scorsese Producenci: Irwin Winkler i Robert Chartoff oraz Peter Savage Produkcja: United Artists Scenariusz: Paul Schrader i Mardik Martin, na podstawie książki Raging Buli autorstwa Jake'a La Motty we współpracy z Josephem Carterem i Peterem Savage'em Zdjęcia: Michael Chapman Montaż: Thelma Schoonmaker Scenografia: Gene Rudolf Muzyka: Robbie Robertson z ...

BOYLE ROBERT

Fisher, Robert B. Fulton, A Bibliography of the Honourable Robert B. Hall, Robert B. Otoole, Qualities and Powers in the Corpuscular Philosophy of Robert B.

GROSCHE ROBERT

Begegnung mit Robert G. Brandenburg, Das ökumenische Vermächtnis Robert G. Fries, Robert G. Dargestellt an Hand der Tagebucher Robert G. Robert G.

HERRICK ROBERT

(—» metafizyczna poezja); wydano The Complete Poetryof Robert H. (GC 1963), The Poems of Robert H. Musgrove, The Universe of Robert H. Moorman, Robert H. Rollin, Robert H. Robert H.

Jakich odkryć dokonał Robert Boyle?

Gdy król angielski Karol II założył w Londynie w 1662 roku Towarzystwo Królewskie, Robert Hooke otrzymał w nim stanowisko kuratora, które wymagało odeń przygotowywania demonstracji kilku nowych eksperymentów na cotygodniowe spotkanie członków, natomiast Boyle został człon­kiem pierwszego składu rady Towarzystwa.

Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste: Świat

W swejodpowiedzi opiera się Robert na Księdze o przyczynach, podkreślając, że każdyrodzaj bytów ma swoisty sposób trwania. Arystoteles podaje trzy zasadnicze argumenty za wiecznością ruchu,z nimi rozprawia się Robert.

ESTTENNE, Stephanus ROBERT

Brandon, Robert E. Tyler, Robert E. Armstrong, Robert E. de Witt, Robert E.

Robert Schuman-ojciec Europy

„Przypomnieć postać, myśl i dzieło Roberta Schumana, znaczy skierować uwagę ku początkom europejskiego procesu zjednoczeniowego i rzucić snop światła na obszar historii XX wieku, którego obraz deformują oceny i mity zrodzone z uprzedzeń ideologicznych, potrzeb bieżącej polityki, niewygasłych animozji osobistych, ale także wygasłej ignorancji” Robert Schuman, zwykł opisywać siebie zdaniem: „Luksemburczyk z urodzenia, wykształcony w Niemczech,

Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste: Metafizyka światła

Ruch dla Arystotelesa to szukanie naturalnego miejsca, dla Roberta zaś to naturalne działanie światła, a więc Robert odchodzi od fizyki Arystotelesai perypatetyckiego pojęcia appetitus naturalis.

Robert JAMES

Robert James, gdy doprowadzono go z więzienia na konfrontację z „Chuckiem”, oskarżyłprzyjaciela o autorstwo planu tej zbrodni. Zgodnie z tymi ustaleniami „Chuck” skazany zostałna dożywotnie więzienie, a Robert James na karę śmierci.

ROBERT DIABEŁ

Robert le Diable, bohater legend śrdw. Robert Diabeł opera heroiczna (Paryż 1831) Giacomo Meyerbeera, libretto: E. Grand duo concertant na temat z opery Meyerbeera Robert Diabeł fantazja na fort.

Architektura neoklasyczna - Robert Adam, John Nash, John Soane i inni.

Dzieło Roberta Adama Robert Adam (1728-92) to jeden z pierwszych brytyjskich architektów, który naśladował wzory antyczne.

GRAVES ROBERT

Cohen, Robert C, Lo 1960; D. Kirkham, The Poetry of Robert G. Robert.

Klasycy - Thomas Robert Malthus, David Ricardo i John Stuart Mill

Thomas Robert Malthus Thomas Robert Malthus (1766-1853) odegrał bardzo istotną rolę w kształtowaniu doktry-ny szkoły klasycznej.

Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Robert Kilwardby

Robert zbiera argumenty za wielością form i twierdzi, że w człowieku sątrzy formy substancjalne udzielające życia, ponieważ w przeciwnym wypadkunie można by było utrzymać tożsamości ciała Chrystusowego w grobie z ciałemżywego Chrystusa.

Robert Owen

Życiorys Robert Owen urodził się w 1771 roku (zm. Robert Owen mieszkał w Manchesterze trzynaście lat i w tym czasie zdobył uznanie szanowanego biznesmana, dobrze znanego w kręgach intelektualnych.