ROBAKI

helmintozy; pod względemsystematycznym robaki dzielimyna robaki płaskie (*+płazińce) i robaki obie np.

Jacek Soplica – ks. Robak

Robak w dużej mierze był wzorowany na osobie księdza Bułhaka, kwestarza bernardynów z Nieświeża, uczestnika powstania Jasińskiego na Litwie, ułatwiającego przedostawanie się młodzieży do armii Księstwa Warszawskiego, patrioty zesłanego później na Syberię.

Robaki i ślimaki

Innymi wspólnymi cechami robaków, ślima­ków nagich i muszlowych jest to, że są one aktywne głównie w nocy i większość z nich posiada zarówno organy rozrodcze męskie jak i żeńskie - innymi słowy są to zwierzęta hermafrodytyczne, czyli obojnaki.

Wirusy - typy i rodzaje wirusów i robaków internetowych

Robak internetowy- Rodzaj programu , którego głównym celem jest powielanie się w internecie i w ten sposób zapychanie go oraz co za tym idzie spowolnianie łączy. Web worm - Robak internetowy ukrywający się w kodzie spreparownej strony www.

Jak robaki i roztocza i grzyby wywołują choroby?

Małe stworzenia, takie jak robaki i roztocza, żyjące na ciele człowieka lub zwierzęcia, także mogą wywołać choroby.

„PAN TADEUSZ” - Patriotyzm Robaka

−  powraca do kraju lat dziecinnych, idealizuje przeszłość

−  przywiązanie do tradycji, eksponuje polskość

−  wprowadza nową koncepcję polityczną

−  tęsknota za krajem

−  uczucie towarzyszące opisowi ojczyzny

Robak

Jako zwierzę żyjące w brudzie i często pod ziemią jest u wielu ludów symbolem życia budzącego się z ciemności i śmierci. W średniowieczu niekiedy także utożsamiany z wężem, a zatem z diabłem.

CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ ROBAKI WŁOŚNICA

Etiologia: włosień kręty (Trichinella spiralis).

Patogeneza. Po spożyciu mięsa zawierającego otorbione larwy włośni następuje w żołądku uwalnianie ich z torebek. W dwunastnicy i jelicie cienkim dochodzi do szybkiego dojrzewania larw, zapłodnienia samic i ich przenikania do ścian jelita. Proces ten...

PŁAZIŃCE, robaki płaskie

Typ zwierząt o ciele wydłużonym lub wrzecionowatym, silnie grzbie-tobrzusznie spłaszczonym. Płazińce należą do trójwarstwowców, mają symetrię dwuboczną i nie posiadają jamy ciała (Acelomata).

Płazińce są obojnakami. Mają skomplikowaną budowę układu rozrodczego i przechodzą złożony cykl...