FALL RIVER

Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Massachusetts)eryg. 12 I I I 1904, sufr. Bostonu; jej organizatorembyl bp William Stang (1904-07); w diec. F. istnieją liczne parafien a r . , m.in. 5 pol. (w 3 są również pol. szkoły) obsługiwanychgłównie przez franciszkanów konwentualnych;

diecezjazajmuje 3107 km2 i liczy...

Klasies River Mouth

Zespół jaskiń i nawisów położonych na wybrzeżu w Kraju Przylądkowym. Łączna sekwencja osadów (18 m) rozpoczyna się osadnictwem ze środkowej epoki kamienia, z okresu ok. 120 tys. lat, reprezentującym grupę Pietersburg. Ok. 90 tys. lat temu ma miejsce epizod z mikrolitycznymi tylczakatni typu...