Ribbentrop

Czytaj Dalej

Pakt Ribbentrop - Molotow (1939)

21 marca Ribbentrop jeszcze raz w tonie kategorycznym zwrócił się do ambasadora Lipskiego o odpowiedź w sprawie włączenia Gdańska do Rzeszy i eksterytorialnej autostrady przez Pomorze.

PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOW - układ 1939 r.

w Moskwie przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa.

RIBBENTROP JOACHIM von (1893-1946) - polityk

Działacz nazistowskiej partii NSDAP, minister spraw zagranicznych Rzeszy, z zawodu był kupcem (ożeniony w 1920 r. z córką Ottona Henkella - wy ­twórcy szampanów, szlacheckie „von" uzyskał w 1925 r.). Członek NSDAP od maja 1932 r. (jego legitymacja partyjna nosiła numer 1 119 927), odegrał dużą rolę w...