La NOUVELLE REVUE FRANCAISE

(wym. nuwęl rowii frase:z) Fr., 'nowy przegląd francuski', słynny fr. przegląd literacko-krytyczny XX wieku ukazujący się w Paryżu w 1909-43, a po dziesięcioletniej przerwie pod tytułem „La Nouvelle Nouvelle Revue Franęaise" (w 1959 przywrócono tytuł pierw.).

Jego założycielami byli m.in.: Jean...

„ESPRIT". Revue internationale

Miesięczni k zał. 1932 w Paryżu przez E. -> Mouniera w celu popierania i rozwijania awangardowych prądów katolicyzmu; otwarty na wszelkie tendencje, podejmował, zgodnie z postawą założyciela, analizę problematyki w duchu filozofii personalistycznej (-> personalizm).

Wydawanie E. przerwano 1940 po klęsce...

„REVUE DES DEUX MONDES"

(wym. rowu de do mą:d) Fr., 'Przegląd dwóch światów', zał. w 1829 w Paryżu czasopismo poświęcone sprawom krajowym i zagranicznym; zakupione zostało w 1831 przez Franęois Buloza, który nadał mu charakter literacko-filozoficzny i uczynił z niego jeden z najważniejszych periodyków XIX w. w...