KRETA - SALA TRONOWA I RESZTA PAŁACU W KNOSSOS

Resztę zobaczysz spacerując dookoła, rozmyślając o legendach związanych z tym miejscem, tak mocno splatających się z rzeczywistościa.

Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: II Reszta załączników

ZAŁĄCZNIK NR: 5 BIZNES PLAN BIZNESPLAN DLA FIRMY \"LAN-COM\" I. DANE O INWESTORZE 1. Siedziba inwestora: Firma LA-N-ET powstała w maju 2003r. Siedzibą firmy są ....................... Adres: ..-... Miasto ul. Tel: wymyśl fax: wymyśl e-mail: wpisz jakiś wymyślony. Obszarem działalności firmy jest miasto .............. 2. Przedmiot działalności. - Dostarczenie stałego dostępu do Internetu; - Sprzedaż akcesorii i zestawów komputerowych; - Usługi ...