Respekt

Czytaj Dalej

RESPEKT

Dama (panna) respektowa, dworzanin respektowy dawn. Dni respektowe dawn. Kto siedzi na respekcie, tego i chleb dławi dawne przysł.