Parki Narodowe w Ameryce Południowej

Władze krajów Ameryki Południowej do niedawna nie interesowały się ekologią. W roku 1960 na ca­łym kontynencie były tylko 53 obszary chronione, z czego dwie trzecie na terenie Argentyny i Chile. Chyba najsłynniejszym parkiem narodowym Ame­ryki Południowej jest wpisany na listę UNESCO Park Narodowy...

Parki narodowe w Azji południowo-zachodniej - Jezioro Uromieh, Park Narodowy Asir

Wiele występujących tutaj zwierząt żyje również w Afryce, gdyż kiedyś półwysep Arabski stanowi!

Azja południowa - Park Narodowy Wilpattu

W południowej części Azji doliczono się ponad 480 obszarów chronionych, z których większość (w 1990 r. - 359) znajduje się w Indiach. Region ten jest bardzo zróżnicowany pod względem geogra­ficznym - znajdują się tu między innymi: najwyż­sze góry świata, pustynie, stepy, lasy tropikalne, bagna...

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki

Dziedzictwo światowe W Afryce istnieje 601 miejsc objętych ochroną, o powierzchni co najmniej 1000 ha każde. Ludzie zajmujący się w Afryce ochroną przyrody muszą się uporać z trudnymi problemami związa­nymi z niezwykle szybkim przyrostem ludności.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Północnej

W północnej Afryce znajduje się również kilka rezerwatów przybrzeżnych. Susza w połączeniu z wylesieniem i nadmierną eksploatacją pastwisk w regionie Sahelu spowo­dowała znaczne straty w środowisku naturalnym Afryki Północnej.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Zachodniej i Centralnej

Ogromnym przeobrażeniom uległa również Afryka Środkowa, z drugim pod względem zajmowanego obszaru lasem deszczo­wym na świecie w dorzeczu rzeki Kongo. Ruanda jest jed­nym z najgęściej zaludnionych krajów Afryki.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Wschodniej

Na północy kraju znajduje się Park Narodowy Jeziora Manyara, gdzie występują lwy, oraz Park Narodowy Kilimandżaro, który rozcią­ga się aż do granicy z Kenią, obejmując najwyż­sze szczyty Afryki.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Południowej

Afrykański ruch obrońców przyrody narodził się w Republice Południowej Afryki w latach 90. Na Oceanie Indyjskim leży Madagaskar, oddzie­lony od wschodnich wybrzeży Afryki tylko woda­mi Kanału Mozambickiego.

Parki narodowe Australii Południowej

Parki narodowe Australii Południowej charaktery­zują się różnorodnymi warunkami naturalnymi -od Gór Flindersa w południowo-wschodniej części, poprzez Park Narodowy Jeziora Eyre (okresowo słone jezioro) w głębi lądu po Park Narodowy Pustyni Simpson na północy. Na wybrzeżu, na południe od Adelaidy...

Co to jest republika bananowa?

Określenie „republika bananowa' ma dodatkowe znaczenie.

Lisy Ameryki Południowej

W Ameryce Południowej występuje siedem ga­tunków lisów. Gatunki te wyglądają jak krzy­żówki lisów z psami, stąd też często nazywa sieje po prostu psami. Mają one długie, delikatne pys­ki, a ich sierść jest ogólnie szara. Uszy są duże i stojące. Gatunki te zamieszkują różnego typu...

Brzana południowa

Wygląd: krępe, wygrzbiecone ciało o niemal prostej linii brzucha. Ryjkowato wyciągnięty pysk z dolnym otworem gębowym, otoczonym grubymi, mięsistymi wargami; na brzegu szczęki górnej 4 wąsiki. Duże łuski koliste; 48-55 wzdłuż linii bocznej. Płetwa grzbietowa z 11-12 promieniami, a najdłuższy z nich...

Cierniczek południowy

Wygląd: umiarkowanie wydłużone, bocznie spłaszczone ciało ze spiczastym pyskiem i małym, końcowym otworem gębowym. Na grzbiecie 7-12 (zwykle 8-9) wolno stojących, zakrzywionych do tyłu, ruchomych kolców znajdujących się przed miękkopromienną częścią przesuniętej w okolice ogona płetwy...

Buk południowy

 

Wygląd: Mniejsze drzewo zrzucające liście na zimę, przeciętnie ma około 10 m wysokości, rzadko nieco więcej, choć w swojej ojczyźnie osiąga wysokość do 35 metrów. Korona dość nieregularna, złożona z poskręcanych, prosto wzniesionych gałęzi.

Kora początkowo gładka, później delikatnie...

Wiązowiec południowy

 

Wygląd: Drzewo liściaste zrzucające liście na zimą, o wysokości mniej więcej do 20-25 metrów. Korona okrągławo sklepiona, często bardzo rozłożysta albo zwieszająca się nieco na jedną stronę.

Kora także na starszych drzewach gładka i równa, prawie jak u buka, ołowianoszara lub bladobrunatnawa...

Judaszowiec południowy

 

Wygląd: Zrzucające liście na zimę drzewo lub duży krzew dorastający około 10 m, z bardzo rozłożystą, szeroką, płasko sklepioną koroną - wygląda ona dość nieregularnie, przeważnie jesł nawel silnie jednostronnie przewieszona. Gałęzie niezbyt silne, odstające lub podnoszące się...

Kolutea południowa, Moszenki południowe

Rozmieszczenie: Południowa Europa i południowa część Europy Środkowej; Azja Mniejsza, północno-zachodnia Afryka.

Kłokoczka południowa

 

Wygląd: Krzew lub mate drzewo 1,5-5 m wysokości, z nagimi, początkowo zielonymi, później lśniąco brunatnymi gałązkami, pokrytymi licznymi białawymi prze-tchlinkami.

Liście naprzeciwległe, na długich ogonkach, nieparzysto pierzaste. Listków przeważnie 5-7, na krótkich, owłosionych ogonkach albo - z...

Ryba Południowa

 

Nazwa gwiazdozbioru nawiązuje do opowieści, jak ryba uratowała przed utonięciem egipską boginię Izydę. W środkowej Europie można go obserwować tuż nad horyzontem, a w północnej jest zupełnie niewidoczny.

Gwiazda i Piscis Austrini nosi staroarabską nazwę Fo-malhaut, co oznacza „Pysk Ryby". Czasami...

Gwiazdozbiory południowe

 

W środkowej Europie można przejrzeć około dwie trzecie nieba, a na równiku mamy nawet wgląd w całe sklepienie niebieskie, gdyż tam oś niebieska leży poziomo, północny biegun gwiazdowy znajduje się na horyzoncie na północy, a południowy na południu. W rejonach położonych coraz dalej na południu...