Początki Cesarstwa Rzymskiego - "Komedia republiki"

Więc przebudował ustrój tak aby zapewnić sobie władzę i jednocześnie zachować pozory republiki. Jego wrogowie nazwali to "komedią republiki", ale jednocześnie była to bardzo udana forma rządów.

Problemy międzynarodowe Azji Południowo - Wschodniej

Traktat sajgoński z1862 roku, który dał Francji pierwsze nabytki terytorialne w Wietnamie, dopiero zaczynał prawdziwą ekspansję tego mocarstwa. Umacniając panowanie na południu kraju, Francja skierowała swą uwagę na część środkową oraz północną.

W owym czasie niezwykle pomocne okazały się...

Republika i cesarstwo Rzymu

Był to jednocześnie koniec republiki rzymskiej. W istocie, system ten nie był republiką, lecz w miarę upływu czasu coraz bardziej przekształcał się w monarchię.

Republika rzymska - Informacje Ogólne

Warto dodac ze wodzem Kartaginy w 2 wojnie byl Hanibal ktory zostal zabity przez Scypiona Afrykanskiego pod Zama. e Republika zostala obalona i powstalo Cesarstwoktorym pierwszym cesarzem byl Oktawian August.

Starożytny Rzym - Siły zbrojne Rzymu okresu republiki

Istotnym elementem armii rzymskiej był powszechny obowiązek służby wojskowej spoczywający na każdym obywatelu zdolnym do noszenia broni , dysponującym majątkiem ziemskim.

Pod koniec III w. p.n.e armia rzymska (armia obywatelska , kontyngenty Latynów i sprzymierzeńców) liczyła ok. 650 tys. ludzi...

Starożytny Rzym - Wojna z Tarentem (282 - 272 p.n.e) i podbój południowej Italii

Usadowieniem się Rzymian w koloniach greckich w południowej Italii poczuł się zagrożony Tarent (przodująca kolonia grecka na tym terenie). Kiedy wybuchł konflikt rzymsko - tarencki , Tarent czując swą słabość zwrócił się o pomoc do króla Epiru Pyrrusa uchodzącego za wybitnego wodza.

Początkowo...

Starożytny Rzym - Mennictwo rzymskie okresu republiki

Jako pieniądz przedmonetarny służyło do V w. p.n.e bydło , po łac. pecus , stąd prawdopodobnie pecunia - pieniądz. Formą dalszą pieniądza były pojawiające się w tym czasie kawałki nieobrobionego brązu - aes rude , które występowały również w innych częściach Italii. Dalszym bardziej...

Ustrój republiki rzymskiej (III w.)

w Rzymu, wojna w Afryce. Ich pobór prowadzili ludzie prywatni (brak urzędników) dla republiki był ten system wygodny dla ludu nie (ździerstwo, samowola).

Wiosna Ludów w Europie - II Republika we Francji

Obawa Bonapartego przed radykalnymi republikanami oraz socjalistami spowodowała zmianę ordynacji wyborczej w kierunku podwyższenia cenzusu wyborczego. Konstytucja II Republiki orzekała, że prezydent nie może ubiegać się ponownie o ten urząd.

Wiosna Ludów w Europie - Droga Francji od II Republiki do Drugiego Cesarstwa

Wiosna ludów 1848 rok II Republika 1848 rok Cesarstwo 1852 - 1870 Powstanie lutowe ( 22 - 24 luty 1848 roku ) Rząd Tymczasowy: -ogłasza wolność zgromadzeń i prasy tworzy warsztaty narodowe dla robotników Konstytucja - 4 listopada 1848 roku Jednoizbowy parlament.

Nauka prawa okresu republiki

Juryści rzymscy okresu republiki byli w epoce cesarstwa nazywani veteres (dawni).

Dekolonizacja Afryki – główne etapy

de Gaulla utrzymywanie sila systemu kolonialnego nie służt prestiżowi Francji,za korzystniejsze uwazal uznanie ich suwerennosci i oparcia stosunków na zasadach współpracy -1959 konstytucjadawala wszystkim czlonkom Wspólnoty prawo do wystąpienia z niej;przeksztalcono ja we „wspólnote umowna” -1960 niepodległość Togo -1960 niepdleglosc Kamerunu(na zasadach federalnych) -1960 niepodleglość Senegalu-doprowadza do niepodleglości Republiki ...

„Republiki oświecone”

W XVIII wieku pod pojęciem republiki rozumiano kraj, w którym społeczeństwo ma realny wpływ na rządy w państwie.

Gniewosz południowy

Występowanie: Włochy włącznie z Sycylią, południowa Francja, Półwysep Iberyjski i północno-zachodnia Afryka.

Pałątka południowa

Występowanie: gatunek ciepłolubny, pospolitsza w południowej Europie, w środkowej rzadsza, w północnej nie występuje; ponadto Azja Mniejsza, Bliski Wschód, północna Afryka.

Lecicha południowa

Wygląd: długość 4,5 cm, rozpiętość skrzydeł 7 cm, ciało brązowe, u samca tułów i odwłok pokryte zwartym błękitnym nalotem.  

Środowisko: wody stojące i płynące, takie jak strumienie, rowy i kanały, nigdy jednak na torfowiskach. Preferuje miejsca, w których tereny otwarte, np. łąki, dochodzą...

Złotolitka południowa

Wygląd: długość około 1 cm, intensywnie me-1 taiicznie ubarwiona, trudna do oznaczenia.  

Środowisko: strome gliniaste zbocza, żwirownie, zbutwiałe słupy, gliniane budynki.

Występowanie: ciepłe rejony Europy.

Liczebność: miejscami liczna.

Rozród: tak jak wszystkie złotolitki pasożytuje w...

O czym należy pamiętać wyjeżdżając do Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej oraz Azji?

Szczepienie przeciwko żółtej febrze jest obo­wiązkowe dla odwiedzających większość terenów tropikalnych Afryki Środkowej i niektórych rejo­nów południowej Afryki i Azji.

Rezerwaty przyrody w Ameryce Środkowej i Południowej

Do niedawna w Ameryce Południowej i Środkowej istniało stosunkowo niewiele obszarów chronionych, znacznie mniej niż w innych częściach świata. Liczba parków narodowych i rezerwatów przyrody zaczęła gwałtownie rosnąć dopiero w połowie lat 60. Tropikalne lasy deszczowe i inne naturalne siedliska...