Republica

Czytaj Dalej

ARGENTYNA, Republica Argentina

Republika związkowa w pd.-wsch. części Ameryki Pd. ; zajmuje 2 776 700 km2 i liczy 24 min mieszkańców.

1. Chrystianizacja A. w epoce kolonialnej — Początki chrześcijaństwa w A. wiążą się ściśle z kolonizacją hiszp., rozpoczętą po 1515. Zorganizowane misje chrzęść wśród Indian podjęli 1537...

DOMINIKANA, República Dominicana

Państwo w Ameryce Lac, we wsch. części wyspy Haiti, o powierzchni 48 734 km2; 1979 liczyło 4,9 min mieszkańców.

Wyspę zamieszkałą przez Indian plemienia Arawaków i odkrytą 1492 przez K. Kolumba nazwano początkowo Hispanio-lą, a później Santo Domingo od miasta zał. 1496; II wyprawie Kolumba (1494)...

COMMENTARIORUM DE REPUBLICA EMENDANDA LIBRI QUINQUE, w tłum. O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć

COMMENTARIORUM DE REPUBLICA EMENDANDA LIBRIQUINQUE, w tłum. O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć,podstawowe dzieło A. Frycza Modrzewskiego, składające sięz 5 ksiąg: de Moribus(O obyczajach), de Legibus (O prawach),de Bello (O wojnie), de Ecclesia (O Kościele), de Schola (O szkole), wyd. niepełne na...

BOLIWIA, República de Bolivia

Republika w AmerycePd., zajmuje 1 099 000 km2 i liczy ok. 4,6 min mieszk., w tymok. 4 min katolików; ludność dzieli się pod względem etn. naIndian (52,9 %), Metysów (32 %), białych (14,8 %), innych (0,3 %).Chrystianizacja terytorium dzisiejszej B. ściśle wiąże sięz hiszp. kolonizacją, rozpoczętą po...

BRAZYLIA, Republika Federacyjna Brazylii (od 1968), República Federativa do Brasil

Państwo we wsch. części AmerykiPd., zajmuje 8,51 min km2 i liczy 101,71 min mieszk. (1973);w jej skład wchodzą 22 stany, 4 terytoria związkowe i 1 dystryktfederalny (utworzony 1971), 61,7% mieszk. stanowią biali,15% Murzyni, liczbę Indian szacuje się na ok. 0,8% do 4%,resztę stanowi ludność mieszana...

EKWADOR, Republika Ekwadoru, República del Ecuador

Państwo w pn.-zach. części Ameryki Pd. ; zajmuje 270 700 km2 i liczy 7,38 min mieszk. (1979); administracyjnie dzieli się na 20 prowincji; 40% ludności stanowią Indianie, 35% Metysi, 12% biali, 8% Murzyni i Mulaci, 5% inni; katolicyzm wyznaje 91 % ludności, do mniejszości należą protestanci (-> Ameryka...

FILIPINY, República ñg Pilipinas

Republika na WyspachFilipińskich u pd.-wsch. wybrzeży Azji, od 4 VII 1946 niepodległa,obejmuje 7107 wysp (2 duże Luzon i Mindanao) ołącznej powierzchni 299,7 tys. km2 , liczy 52,06 min mieszkańców(1985); 84% ludności wyznaje katolicyzm, 6% protestantyzm,I/o islam, są także buddyści i...

FILIPINY, República ñg Pilipinas - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

1. Pod patronatem Hisz p a n ó w - Początki chrześcijaństwa na F. związane są zprzybyciem Europejczyków. Misję chrystianizacyjną pierwsipodjęli augustianie-eremici, wchodzący w skład wyprawyMagellana i 31 III 1521 odprawili pierwszą mszę na wyspieJomoijón; po utrwaleniu się panowania hiszp. na F...

FILIPINY, República ñg Pilipinas - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

Idee wolnomyślnei nastroje antykat. przedostały się na F. wraz ze wzrostemwpływów polit. Stanów Zjedn. w 2. poł. XIX w.; po proklamowaniurepubliki ( 1 8 9 8 ) hierarchia kośc. i bogate zakonyzdominowane przez Hiszpanów stały się przedmiotem atakówze strony ugrupowań nacjonalistycznych; w wyniku...

FILIPINY, República ñg Pilipinas - STATYSTYKA

W 1 9 1 1 na F. byla 1 metropolia, 8 diecezji,1 prefektura apost., 9 6 3 parafie, 7 8 2 księży d i e c , 29klasztorów męskich, 5 5 9 księży zak., 1 9 3 braci zak., 43 klasztoryi domy zak. żeńskie, 6 9 6 sióstr, 8 seminariów niższych,6 wyższych, 2 0 5 3 alumnów, 3 2 kośc. szkoły średnie,10 0 4 4 uczniów...

GWATEMALA, Republika Gwatemali, República de Guatemala

Państwo w Ameryce Środk. graniczące na pn. izach. z Meksykiem, na wsch. z Hondurasem i Salwadorem,na pn. wschodzie z Belize, granicę pd. stanowi Ocean Spokojny;zajmuje 108 889 km2 i liczy 7,74 min mieszk. (1987),z czego 40% stanowią Indianie, a 1% potomkowie hiszp.zdobywców; chrześcijaństwo wyznaje 90%...

GWINEA RÓWNIKOWA, Republika Gwinei Równikowej, República de la Guinea Ecuatoriale

Od 12 X 1968 niepodległepaństwo w Afryce Środk. (od 1778 kolonia hiszp., od1964 Hiszp. Region Równikowy); graniczy na pn. z Kamerunem,na wsch. i pd. z Gabonem, od zach. z Oceanem Atlantyckim;zajmuje 28 051 km2 i liczy 370 000 mieszk. (1981);katolicyzm wyznaje ok. 80% ludności, pozostałe wierzeniato...

HONDURAS, Republika Hondurasu, República de Honduras

Państwo w Ameryce Środk., graniczące z Gwatemalą,Salwadorem, Nikaraguą; zajmuje 112 088 km2 i liczy 4,8 minmieszk. (1990), głównie Indian (90%), w większości katolików(niewielki procent stanowią protestanci).

Do brzegów H. (zamieszkiwali go Indianie Majowie) dotarł1502 K. —» Kolumb i 14 VIII na...