Represje

Czytaj Dalej

Represje i martyrologium unitów

Rząd, stosując te represje, szukał wszakże - już od 1870 roku - zbliżenia do papiestwa, by mieć w nimsojusznika do pacyfikowania Polaków. Z przejściemna prawosławie pogodziło się 240 kapłanów unickich, 140 pozostało wiernych unii, lecz z nichczęść musiała przed represjami ujść do Galicji.

Co to jest zasada represji wszechświatowej (konwencyjnej)? Jakich przestępstw ona dotyczy?

Zasada represji konwencyjnej ma związek ze ściganiem przestępstw objętych międzynarodowymi konwencjami.

REPRESJA

  REPRESJA (nłc.

Represja

represja; mechanizm wypierania ze świadomości i z pamięci pewnych przeżyć, myśli, odczuć, które mimo to pozostają aktywne na poziomie pod­świadomości.

REPRESJA

represja katabo-iiczna - polega na zahamowaniu ekspresji genów kodujących białko enzymatyczne, katalizujące rozkład substancji pokarmowych, na skutek wzrostu dostępności innego substratu, którego katabolizm jest bardziej wydajny energetycznie.

ZASADA REPRESJI WSZECHŚWIATOWEJ

Jest to zasada uniwersalna , która przewiduje stosowanie polskiej ustawy karnej do cudzoziemców i obywateli polskich w razie popełnienia przestępstw ściganych na mocy zobowiązania wynikającego z umów międzynarodowych. Chodzi tu o przestępstwa w których ściganiu zainteresowana jest cala społeczność...