Reportaż

Reportaż

Czytaj Dalej

Reportaż radiowy

Reportaż radiowy Reportaż Definicja tego gatunku dziennikarskiego sformułowana przez jednego z najwybitniejszych polskich reportażystów Ryszarda Kapuścińskiego, brzmi: „reportaż to rodzaj pisarski, który stara się przekazać prawdziwą i szczegółową relację o wydarzeniach bezpośrednio widzianych lub sprawach dokładnie udokumentowanych". Historia gatunku Nazwa „reportaż” pochodzi od łacińskiego słowa „reportare”, czyli „odnoszę”, „donoszę”.

Marek Edelman bohater reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Hanna Krall-jest współczesną polską reportażystką. Krytyka ocenia jej twórczość bardzo wysoko jest laureatką wielu nagród zarówno polskich jak i zagranicznych. Jest z pochodzenia Żydówką. Jej reportaż „Zdążyć..” opisuje wydarzenia rozgrywające się na dwóch płaszczyznach czasowych. Bohaterem utworu...

REPORTAŻ, współczesna nazwa utworu piśmienniczego

REPORTAŻ, współczesna nazwa utworu piśmienniczego, występująca jako termin gatunkowy w lit. i dziennikarskich systematykach rodzajowych; obecna także w terminologii rodzajowej w dziedzinach twórczości radiowej, fotograficznej, film. i telewizyjnej. R. powiadamia o zjawiskach realnych, które mogły być...

NA TROPACH SMĘTKA, reportaż M. Wańkowicza

NA TROPACH SMĘTKA, reportaż M. Wańkowicza, prwdr. w „Kurierze Porannym" 1935-36, wyd. os. w Warszawie 1936. Relacja z wycieczki kajakowej po ziemi warm.-mazur, (ówczesnych Prusach Wsch.), podjętej przez pisarza w celu poznania sytuacji i problemów żyjących tam Polaków, zgłębienia tragedii ziemi...

WIERSZE „USTĘPU” JAKO REPORTAŻ Z KRAINY DESPOTYZMU

„Droga do Rosji”

 Tereny puste, niezaludnione. Ukazana siła, ogrom przyrody. Kraj przykryty śniegiem, który często bywa niebezpieczny. Zbiorowisko wielu niedużych, takich samych chatek. Spotkani ludzie są potężni, zdrowi. Ich twarze są jednak bez wyrazu, w oczach nie widać żadnych uczuć. Ludzie Ci...

Refleksje na temat życia i śmierci po lekturze reportażu H. Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

 

Rozpoczęcie powstania w getcie warszawskim 17 kwietnia 1943 roku było heroicznym zrywem dwustu bojowników, należących głównie do Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego. Powstanie nie miało na celu pokonania hitlerowców, ponieważ nie było to możliwe. Powstańcy chcieli...