Reminiscencje

Czytaj Dalej

reminiscencja

reminiscencja - zjawisko przeciwstawiane —zapominaniu, wyrażające się w zwiększeniu zakresu przypominanych treści po upływie pewnego czasu od zaprzestania uczenia się.