Relikwie

Relikwie

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ ZNALEZIENIA RELIKWII ŚW. SZCZEPANA

ale prosiłem Boga, aby mi trzy razy ukazał to widzenie, jeśli rzeczywiście od Niego pochodzi, Ga-maliel odparł na to: Ponieważ na pewno myślałeś o tym, w jaki sposób odróżnisz relikwie każdego z nas, gdy nas znajdziesz, więc wskażę ci podobieństwo, po którym będziesz mógł poznać i groby, i relikwie.

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

Stanisława prosił on mnie odjeżdżając, abym mu dal cząstkę relikwij tego świętego, aby byl mu opiekunem i przewodnikiem w jego wędrówce. Piotr tedy wydobył relikwie świętego męczennika i pokazał je wszystkim mówiąc: Oto jest wraz z nami, wzywajcie jego opieki!

Relikwie

CIC 1190) i powiązać ogólnie kult świętych, ich obrazów i relikwii z podstawowym okazywaniem czci Bogu (SC 111, LG 51). Na Zachodzie relikwie męczenników i innych świętych zazwyczaj się umieszcza pod stałymi ołtarzami (CIC 1237; zob.

Relikwie, obrazy, żywoty

Podkreślają, że wielkim skarbem jest nawet najmniejsza cząstka relikwii, której posiadanie jedna pośrednictwoświętego u Boga. Ten pogląd wytworzył zwyczaj noszenia cząstek relikwii w amuletach.

RELIKWIE

sprzęt w kształcie ampułki, szkatułki, puszki, małej budowli, krzyża, popiersia, głowy, ręki, stopy, korony, sarkofagu, medalionu, bursy (torby pielgrzyma), służący do przechowywania relikwii. Stare Miasto, Warszawy relikwiarzu święty, Pleśnią Wieków porosły, mgłą ich przysłonięty.

Gniezno - katedra z relikwiami św. Wojciecha

Trójnawcwy kościół kryje wie­le cennych zabytków (m.in. nagrobek prymasa Zbignie­wa Oleśnickiego, wykonany przez Wita Stwosza w 1495 r). Po pożarze w 1945 roku został odbudowany. Przywrócono mu wówczas cechy gotyckiej świątyni, jaka stała na tym miejscu w XIV wieku Pozo­stałości wcześniejszych budowli...