Relatywizm

Czytaj Dalej

Relatywizm kulturowy

Wymiary relatywizmu kulturowego Relatywizm kulturowy jako systematyczna doktryna teoretyczna został sformułowany w połowie XX wieku.

ABSOLUTYZM A RELATYWIZM

Negacją absolutyzmu jest relatywizm (teoriopoznawczy). Bywa relatywizm biologiczny, socjologiczny,  historyczny, lingwistyczny itp.

RELATYWIZM

Relatywizm fizykalny — podstawa dla teorii względności A.

Ruth Benedict - Relatywizm kulturowy

Wyrafinowane nastawienie nowoczesne uczyniło ze zjawiska relatywizmu społecznego — nawet na tym niewielkim, uznanym przez nie polu — doktrynę rozpaczy. W uznaniu relatywizmu kulturowego mieszczą się pewne wartości, które nie muszą być wartościami filozofii absolutystycznych.

Relatywizm i etnocentryzm kulturowy

RELATYWIZM KULTUROWY żadna praktyka kulturowa nie jest wewnętrznie zła lub dobra zakłada powstrzymywanie się od ocen oraz wydawania sądów na temat nieznanych praktyk wzmaga tolerancję, a nawet szacunek dla inych stylów kulturowych chroni przed skłonnościa do oceniania zwyzajów, praktyk i zachowań odmiennych od wyznawanych przez siebie wartości odimany jako zasada metodologiczna- stos perspektywy uczestnika danej ...

Relatywizm językowy

HIPOTEZA REAKTYWIZMU JĘZYKOWEGO naura języka kreśla sposób, w jaki postrzegamy świat relatywizm językowy= język danego społezceństwa kieruje uwagę jego członków ku niekórym aspektom życia słownictwo i struktura gramatyczna języka determinują sposób, w jaki członkowie społeczeństwa postrzegają świat (Sapiro, Whorf) zmodyfikowana wersja relatywizmu językowego-> język jest mechanizmem ...

Relatywizm

Czysty relatywizm (“wszystkie roszczenia i praw-dy są względne”) jest sam w sobie sprzeczny.

RELATYWIZM ETYCZNY W „ZBRODNI I KARZE” FIODORA DOSTOJEWSKIEGO

Relatywizm etniczny to względność wartości moralnych.

FILOZOFIE - RELATYWIZM

Teoria względności.

RELATYWIZM ETYCZNY W „ZBRODNI I KARZE” FIODORA DOSTOJEWSKIEGO - WIZJA SPOŁECZEŃSTWA

Społeczeństwo dzieli się na ludzi zwykłych i niezwykłych. Ci ostatni mają prawo zbrodni, zmian prawa gdyż mają predyspozycje. Ludzie normalni muszą podporządkować. Niezwykli mogą przekraczać prawo bo sami je ustanowii, mogą popełniać zbrodnię, poświęcać jednostkę dla ludzi. Naruszają stare...