Rekonstrukcja

Czytaj Dalej

Rekonstrukcja i oznaczanie skamienia

Jak widać, droga od znaleziska skamieniałości do jej wiarygodnej rekonstrukcji i systematycznej klasyfikacji ,est całkiem długa.

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE - Rekonstrukcja koncepcji zdrowia psychicznego w teoriach psychologicznych. Podejście paradygmatyczne

Próby rekonstrukcji koncepcji zdrowia w klasycznej psychoanalizie Freuda, koncepcji Fromma, psychospołecznej teorii rozwoju Eriksona, Rogersa, Masłowa i Frankla znajdziemy w pracach różnych autorów zainteresowa­nych kategorią zdrowia psychicznego.

metoda rekonstrukcji

metoda rekonstrukcji - jedna z — metod badania pamięci.

rekonstrukcja

rekonstrukcja - odtworzenie zapamiętanego układu bodźców na podstawie danych ponownie elementów tego układu.

Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych

Analizując sposób funkcjonowania każdego społeczeństwa zauważyć można pewną prawidłowość. Praktycznie każda dziedzina  życia, wszelkie jego aspekty i przejawy są podporządkowane pewnej ogólnej, nadrzędnej wartości, którą to wartością jest wzór,  a właściwie wzory, wytyczające i określające...

Rekonstrukcja

Uzupełnianie rozległych ubytkóww kompozycji obiektu lub całkowite odtwarzanie zaginionegoczy zniszczonego oryginału na podstawieistniejącej dokumentacji albo analogii stylowych i formalnych.

R. może być graf., sugerująca rysunek brakującychfragmentów kompozycji, bez uzupełnieńbarwnych; graf. i barwna -...

Rekonstrukcja rozumienia zainteresowań w pedagogice kultury Bogdana Nawroczyńskiego

Nic bardziej fałszywego od przypuszczenia, że uczenie się polegało na biernym przyjmowaniu prze ucznia pewnych treści z książek lub od nauczyciela. Uczyć się można tylko działając. Im bardziej przy tym w działaniu wyrażają się osobiste potrzeby ucznia, jego zamiłowania, dążenia, tym lepszy wynik uczenia się. Takich czynności nikomu nie można narzucić z zewnątrz. Można dziecko zmusić do wykonywania pewnej mechanicznej czynności, pracy, np. do wielokrotnego ...

Rekonstrukcja tkanek twardych zębów z żywą miazgą z zastosowaniem retencyjnych sztyftów okołomiazgowych

Powodzenie odbudowy części koronowej zęba z żywą miazgą, gdzie nie można stosować wzmocnień dokorzeniowych, zależy w znacznej mierze od stworzenia dobrych warunków retencji dla materiału odtwórczego w strukturze zachowanej części korony anatomicznej. W tym celu oprócz tradycyjnie wykonywanych zaczepów...

Rekonstrukcja koron z materiałów złożonych za pomocą formówek szablonowych lub wykonanych indywidualnie

Wprowadzenie do lecznictwa stomatologicznego, w tym protetycznego, materiałów złożonych stworzyło nowe możliwości odbudowy - uszkodzonej w wyniku urazu, próchnicy czy starcia - korony zęba. Jeśli destrukcja jest znaczna, jej odbudowa za pomocą mas kompozytowych może być metodą z wyboru, przy wskazaniach...