Co głosi doktryna niewidzialnej ręki?

Doktryna ta mówi o tym, że mechanizm rynkowy rozdziela zyski i straty w taki sposób, by podejmowane indywidualne decyzje w skali gospodarki koordynowały się, powodując ład ekonomiczny.

>

DOBRA MARTWEJ RĘKI

Dawn. majątki ziemskie należące do kościołów, związków wyznaniowych lub fundacji, które pozostawały w ich posiadaniu przez wiele pokoleń.

DOBRA MARTWEJ RĘKI

Nieruchomości stanowiące własność kościelnych osób prawnych.Przyjmując wieczystość trwania kośc. osób prawnych i mor., wprowadzono również w prawie kośc. zakaz zbywania nabytych przez nie dóbr materialnych (-> alienacja w prawie kanonicznym).

W związku z tym w prawodawstwie świeckim zaczęto już w...

„Mechanizm rynkowy i zasady jego działania w gospodarce wolno-rynkowej. Wyjaśnij koncepcję A. Szmita, że „niewidzialna ręka rynku zapewnia efektywne alokacje zasobów.”

Wolny rynek udowodnił, że jest najlepszym mechanizmem regulacji gospodarki. Jego siła tkwi w spontaniczności. Nikt go nie wymyślił, ani nie stworzył. Powstał samoczynnie, tak samo jak samoczynnie działa jego mechanizm. Dzięki tym zaletom zdominował dziś świat. Nawet tam gdzie jeszcze nie rozwinął się lub jest niszczony można spotkać jego oazy. Współczesna ekonomia jest nauką skoncentrowaną na rynku. Jakkolwiek intuicyjnie każdy z nas jest w stanie przypisać ...

Rak prącia

Umiejscawia się on przeważnie na żołędzi i na napletku. Początkowo tworzy drobne, twarde owrzodzenie, które w późniejszym okresie rozrasta się i przybiera postać kala-fiorowatego guza. Z powierzchni rozpadającego się guza sączy się cuchnąca wydzielina.

Rozpoznanie. Ustala się je na podstawie...

Rak strumieniowy

Astacus torrentium Schrank, rodzina Astacidae. Najmniejszy z raków żyjących w CSRS, długości tylko około 130 mm. Żyje w podgórskich potokach i rzekach z czystą i zimną wodą.

RAK

Nowotwór złośliwy charakteryzujący się dużym wzrostem tkankowym oraz licznymi formami wzrostu. Za nowotwór uważa się tkankę, która mimo że pochodzi z komórek ustroju, jest jednak obca i nietypowa w danej tkance, a także namna-ża się w niekontrolowany sposób - wymyka spod kontroli hormonalnej i...

RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY

Jest to nowotwór skóry o znacznie większej złośliwości niż nabłoniak podstawnoko-mórkowy, zajmujący często okolice pogranicza skóry i błon śluzowych i powodujący powstawanie przerzutów, głównie do okolicznych węzłów chłonnych. Rozwija się na ogół w ogniskach stanu przedrakowego:

Objawy...

Zakażenia pochewek ścięgnistych ręki

Pochewki ścięgniste (włókniste tunele wysłane błona maziową) rozciągają się od podstaw paliczków dalszych do dłoni i nadgarstka.

Przedłużenie pochewek kciuka i palca V stanowią promieniowa i łokciowa torebka maziowa, umiejscowione na dłoniowej powierzchni mięśnia nawraca-cza czworobocznego...

Nadgarstek i ręka

W skład nadgarstka wchodzą stawy: promieniowo--nadgarstkowy, utworzony między dalszą nasadą k. promieniowej, głową k. łokciowej i chrząstką trójkątną; staw śródnadgarstkowy między oboma rzędami kk. nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręcz-ny między dalszym rzędem kk. nadgarstka a bliższymi...

Rak skóry

(carcinorna cutis, skin-cancer); jeden z najczęstszych nowotworów u ludzi zwłaszcza starszych, stanowi V3 wszystkich wykrywanych nowotworów złośliwych. Występuje najczęściej na odsłoniętych częściach ciała. Czynniki ryzyka: promieniowanie ultrafioletowe. Stan przedrakowy: skóra pergaminowata...