Czym jest rak płuc?

Rozróżniamy kilka rodzajów nowotworów płuc. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat dał się zauważyć olbrzymi wzrost wskaźnika zachorowań na jeden rodzaj, raka oskrzeli. Podstawową przyczyną jest palenie papierosów. Komórki rakowe rosną i rozmnażają się, tworząc guzy utrudniające oddychanie...

Obmycie rąk i nóg

W niemal wszystkich religiach wierni obmywają się na znak rytualnego oczyszczenia przed spełnieniem czynności sakralnych; w szczególności dotyczy to rąk. Piłat obmył ręce, by przez to wyrazić rezygnację z odpowiedzialności.

Obmycie nóg uchodziło na Wschodzie za przysługę oddawaną obcym i gościom;...

Rak skóry a kosmetologia

„Rak skóry a kosmetologia” Charakterystyka promieniowania UV i jego wpływ na skórę Promieniowanie ultrafioletowe jest najistotniejszym czynnikiem środowiskowym, wywołującym ogromny wpływ na skórę człowieka. Możemy je podzielić na 3 podzakresy: UV A (320 nm-400 nm), UV B (290-320 nm) i UV C (200-290 nm). W zależności od szerokości geograficznej, pory dnia oraz pór roku, promieniowanie ultrafioletowe składa się z: 1-5% promieniowania UV B, docierającego do warstwy ...

Poznaliśmy geny człowieka Nieśmiertelność w zasięgu ręki?

Każdy człowiek ma swój indywidualny układ informacji genetycznej. Od genów w dużym stopniu zależy nasze życie; to, jak wyglądamy, na co chorujemy. Nieśmiertelność w zasięgu ręki? Znajomość genów danego człowieka sprawi, że lekarze będą mogli wcześnie określać skłonności danego człowieka do chorób i wcześniej im zapobiegać. Przykładowo: robiąc test genetyczny 15-latka można będzie stwierdzić, na jakie choroby jest on szczególnie podatny. Wiedząc, że ...

Zręczność ręki i palców

zręczność ręki i palców; zdolność do przeciętnie szybkiego wykonywania prostych manipulacji przy posługiwaniu się całą kończyną górną jest rozumiana jako zręczność ręki. Natomiast zdolność do szybkiego wykonywania drobnych manipulacji, przy zaangażowaniu głównie palców i nadgarstka, jest...

NAKŁADANIE RĄK

Historia przekazuje wiele przykładów leczenia nakładaniem rąk nachorego. Tak m.in. leczył Jakub, Mojżesz i -> JEZUS UZDROWICIEL. Także wżyciu codziennym spotykamy się bardzo czesto, szczególnie w kontaktachrodziców z dziećmi z machinalnym, ale pełnym wyrazu i podświadomej chęcipomożenia gestem...

RĘKA TRUPIA

W starożytności (Pliniusz Starszy) i średniowieczu kultywowano pogląd,że dotknięcie ręki nieboszczyka wpływa lecząco. Procedurawykorzystywania rąk zmarłych w celach leczniczych i magicznych byłaczęsto bardzo skomplikowana, czasem wręcz makabryczna. Np. bardzoceniony był palec nienarodzonego dziecka...

Rak cewki moczowej

Rak cewki moczowej spotykany jest stosunkowo rzadko. Powoduje on utrudnienie oddawania moczu, krwawienie braz ropny wyciek z cewki. Rozpoznaje się go na podstawie uretrografii, uretroskopii oraz mikroskopowego badania wycinka.

Leczenie sprowadza się do amputacji prącia. U kobiet raka cewki można leczyć...

Rak pochwy

Pierwotny rak pochwy występuje bardzo rzadko, przeważnie u osób starszych.

Objawy. Rozwija się pod postacią guza kalafiorowatego lub owrzodzenia w górnej części pochwy. Krwawienie z pochwy, często krwawienie kontaktowe lub upławy rdzawe. Przebieg jest złośliwy, szybko występują przerzuty.

Rozpoznanie...

Wrodzone przerosty ręki

Wrodzone przerosty ręki (hypertrophia manus) lub ich części dotyczą zazwyczaj palców.

Przerost palca (megadaktylia) powoduje dużą wadę kosmetyczną i funkcjonalną. Palec taki jest większy we wszystkich wymiarach, zarówno na długość, jak

i w obwodzie. Uderza znacznie zwiększona ilość tkanki...

Rak sromu

Rak sromu stanowi 5% nowotworów złośliwych narządu rodnego. Występuje on najczęściej w wieku 60—70 lat, w rzadkich przypada kach u młodych kobiet. Początkowo w obrębie sromu stwierdza się twardy, mało ruchomy guzek lub owrzodzenie. Przerzuty następują przez naczynia chłonne do węzłów pachwinowych#...

Zamówienie z wolnej ręki

 

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem, który stosuje się wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie, np. drobne zakupy (do 3 tyś euro).

Zamówienie w tym trybie przekracza­jące równowartość 20 tyś. euro wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Celem, którym kieruje się...

Włożenie rąk i ordynacja - Potrójne ustopniowanie sakramentu święceń

Jeśli kapłani jako współpracownicy biskupów widziani są w jak najściślejszej jedności z biskupem, to wyraża się w tym pozytywne przekonanie o jednym sakramencie, a zatem jedności szczególnego urzędu posługi. Ale nie da się ukryć, że takie wyprowadzenie prezbiteratu z biskupstwa posiada swoje...

Zamówienia publiczne - Zamówienie z wolnej ręki

To tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po rokowaniach tylko z jednym dostawcą. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki m.in. gdy dokonuje zamówień dodatkowych, nie przekraczających 20% wartości uprzedniego zamówienia, zawiera umowę o przeprowadzenie...

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć - RAK NERKI

Jak w większości innych narządów, tak i w nerkach początkowy rozrost nowotworu jest bezobjawowy. Dotyczy on zwykle jednej z nerek. Pojawiają się uporczywe bóle w okolicy lędzwiowej oraz zazwyczaj uchwytny gołym okiem krwiomocz. Często też jednym z wcześniejszych objawów jest długo utrzymująca się...

Kości palców ręki

Kości palców ręki (ossa digitorum manus) składają się z paliczków (phalanges; gr.: falanks = okrągły kloc). Cztery palce strony łokciowej mają po trzy paliczki: bliższy, środkowy i dalszy (pha-lanx proximalis, media et distalis), pierwszy zaś palec, kciuk (polex) ma ich tylko dwa — bliższy i dalszy...

Stawy międzypaliczkowe ręki

Stawy międzypaliczkowe ręki (articulationes interphalangeae ma-nus) powstają przez połączenie podstawy każdego paliczka środkowego palców z głową każdego paliczka bliższego, jak również podstawy każdego paliczka dalszego z głową każdego paliczka środkowego. Palec I ma więc jeden staw tego...

TĘTNICE GRZBIETU RĘKI

Grzbiet ręki jest słabo unaczyniony cienkimi i niezbyt ważnymi tętnicami. Jak opisano wyżej, zaopatrzenie jego składa się z II do IV t. grzbietowej śródręcza (a. metacarpea dorsalis) odchodzących z sieci grzbietowej nadgarstka i biegnących na odpowiednich mięśniach międzykostnych grzbietowych oraz...

Żyły grzbietu ręki

Żyły grzbietu ręki  są bardzo zmienne. Tworzą one sieć żylną grzbietową (rete letwsum dorsale manus) na ogół ułożoną podłużnie, w której często nie daje się stwierdzić typowego rozplanowania; często natomiast odwrotnie, sieć ta przedstawia wyraźny układ, który schematycznie przedstawia się...

RAK, raki, odmiana wiersza

RAK, raki, odmiana wiersza, znana poezji klas. (gr. > łac.) i średniow. łacińskiej (cancrinum, versus cancrinus), utwór, którego wersy czytane w odwrotnym porządku wyrazów ( od końca do początku) zawierają sens będący zaprzeczeniem sensu pierwotnego, wynikającego z lektury wprost. Zbliżona zaś do...