RAK NERKI

Rak nerki, pochodzący z nabłonka cewkowego, jest u osób dorosłych najczęstszym nowotworem złośliwym tego narządu, gdyż stanowi 95% guzów nerek oraz 3% raków trzewnych. Jest to zazwyczaj guz sferyczny, często wrastający do żył; jego średnica przekracza zwykle 3 cm, a masa może sięgać 3 i więcej...

Zakażenia w obrębie ręki

Zakażenia ręki zdarzają się w sporcie często, co ma związek zarówno z szerokimi możliwościami kontaktowania się z różnorodnymi drobnoustrojami chorobotwórczymi, jak też powstawania często niezauważalnych (czy lekceważonych) mikrouszkodzeń ręki.

Do najczęstszych zakażeń ręki zalicza się:...

Stawy ręki

Bliższy staw ręki —sław promieniowo-nadgarslkowy (arliculatio radiocarpea) jest dwuosiowym stawem eliptycznym umożliwiającym wykonywanie ruchów zginania i odwodzenia. Ruch rotacyjny odbywa się w obydwóch stawach przedramienia: promieniowo-lokciowym dalszym i bliższym (articulalio ra-dioulnaris prox. et...

Rak jelita grubego i odbytnicy

(icarcinoma colonis, recti, colorectal can-cer); drugie miejsce pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe wśród kobiet i mężczyzn. Około 45% r.j.g. umiejscowionych jest w odbytnicy, a 30% — w esicy. Czynniki ryzyka: dieta bogatotłuszczowa, gruczolaki, wrzodzie-jące zapalenie jelita grubego...

Układ żył w obrębie konstrukcji uciskowej ręki

Układ żył ręki i palców, podobnie jak stopy, podlega warunkom konstrukcji uciskowej. Na dłoni i stronic zginaczy palców, narażone na silny ucisk, leżą słabe tylko żyły towarzyszące. Tym silniej natomiast rozwinięte są odciążone sieci żylne grzbietu ręki i strony prostowników palców, do których...

Rak (gwiazdozbiór)

 

W starożytnej mitologii Rak miat zatrzymać pewną nimfę, aby mógł ją pochwycić Zeus. Jest to właściwie „gwiazdozbiór przejściowy": można go obserwować na niebie wieczornym jeszcze późną wiosną, a nawet prawie do przesilenia letniego. Zawiera on tylko gwiazdy przeciętnej jasności lub słabe...

Rak, krab

Jako zwierzę żyjące w zwodzie, pozostaje często w związku z symboliką wody lub pramorza (morze). Ze względu na jego skorupę, która chroni go przed światem zewnętrznym, rak pozostaje bliski znaczącego związku ,,embrionmacica"; odniesienie do kompleksów,, matka" i,,morze" symbolicznie łączy go także z...

Nałożenie rąk

W Starym Testamencie sposób udzielania błogosławieństwa (Rdz 48), stosowany również przez Jezusa, kiedy czynił cuda (np. Mk 1, 41; 5,41), i w czym Go naśladowali uczniowie (Dz 13, 13; 1 Tm 4, 14; 5, 22), zwłaszcza kiedy udzielali Ducha Świętego (Dz 8,17-18; 19,6).

Sobór Florencki (1439) nie nalegając...

Ręka protezy kończyny górnej

ręka protezy kończyny górnej; sztucz­na ręka przeznaczona do protezy koń­czyny górnej. Rozróżnia się ręce ko­smetyczne, bierne i czynne. Ko­smetyczne nie mają ruchów chwytnych i spełniają jedynie funkcje kosme­tyczne. Bierne i czynne mają ruchy chwytnę. Czynne odróżniają się od biernych tym, że...

Rak gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego jest chorobą spotykaną dość często. Jego kliniczna postać wy-| stępuje u ok. 6% mężczyzn powyżej 60 r.ż. W rozwoju raka stercza zasadniczą rolę od4 grywają androgeny, które pobudzają nabłonek gruczołowy do złośliwej metaplazji. Rak rozwija się powoli, nacieka pęcherzyki...

Ręka

Od przedramienia oddziela ją linia przechodząca przez głowę kości łokciowej i podstawę wyrostka rylcowatego kości promieniowej. W kośćcu ręki można wyróżnić nadgarstek, śródręcze i palce. Topograficznie ręka dzieli się na dłoń i grzbiet ręki.

Rak tarczycy

Rak tarczycy występuje bardzo rzadko w populacji ogólnej; u chorych z pojedynczymi guzkami tarczycy zimnymi (nie pochłaniającymi jodu) zdarza się nieco częściej.

Objawy kliniczne. Do zasadniczych objawów należą: bóle i obecność twardego, szybko rosnącego guzka w tarczycy, o nierównej powierzchni i...

Hormonalna terapia zastępcza a rak sutka

Według różnych autorów ryzyko względne zachorowania na raka sutka po 10 latach stosowania terapii hormonalnej mieści się w przedziale 1,06 - 1,9. Według Duponta i wsp. ryzyko względne zachorowania na raka sutka w czasie jej stosowania wynosi 1,07. Colditz podaje, że ryzyko zachorowania na raka sutka w...

Anatomia czynnościowa i fizjologia ręki

Do prawidłowej oceny zmian chorobowych i uszkodzeń w obrębie ręki niezbędna jest dobra znajomość zagadnień anatomii czynnościowej. Przedstawienie tych problemów w całości w ramach krótkiego rozdziału jest niemożliwe i dlatego omówienie ma za zadanie jedynie zwrócenie uwagi na pewne zasadnicze elementy...

Rak trzonu macicy

Rak trzonu macicy rozwija się zazwyczaj u kobiet starszych* objawia się krwawieniami, które najczęściej występują po okresie prze-kwitania. Ten typ raka stanowi 15—20% nowotworów złośliwych narządu rodnego. Najczęściej występuje między 50—60 rokiem życia, częściej u kobiet otyłych z zaburzeniami...

Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy

To badanie przesiewowe polega na pobieraniu rozmazów cytologicznych z ujścia zewnętrznego szyjki macicy i pozwala zarówno na wczesne wykrycie raka, jak i na rozpoznanie zmian przedrakowych.

Eksperci Unii Europejskiej zalecają wykonywanie badania co 3-5 lat i objęcie nim kobiet w wieku 30-60 lat. Badanie co 5...

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

W dziełach literackich znajdują odzwierciedlenie epoki „burzy i naporów”, a także okresy ciszy, milczenia, spokoju. Wszystkie jednak właśnie poprzez literaturę, jej cudotwórczą, fantastyczną, magiczną niemalże moc prowadzą ludzkość wciąż wyżej i naprzód. Od zarania dziejów aż po współczesne nam...

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

W dziełach literackich znajdują odzwierciedlenie epoki „burzy i naporów”, a także okresy ciszy, milczenia, spokoju. Wszystkie jednak właśnie poprzez literaturę, jej cudotwórczą, fantastyczną, magiczną niemalże moc prowadzą ludzkość wciąż wyżej i naprzód. Od zarania dziejów aż po współczesne nam...

Choroby układu pokarmowego - Rak jelita grubego

Rak jelita grubego może występować w różnych miejscach: najczęściej, bo w 50% umiejscawia się w odbytnicy, w 25% w esicy, w innych miejscach pojawia się rzadziej. Nowotwór najczęściej występuje u osób starszych.

Objawy zależą od umiejscowienia procesu nowotworowego, jego zaawansowania oraz rodzaju...

Naczynia i nerwy stawów ręki

Unaczynienie stawów nadgarstka stanowią sieci nadgarstka dłoniowa i grzbietowa, które leżą na torebkach stawowych. Sieć dłoniowa jest przeważnie słabsza; jest ona utworzona przez drobne gałązki nadgarstkowe tętnicy promieniowej i łokciowej, łuku dłoniowego głębokiego oraz tętnicy między...