Otwarte uszkodzenia ręki

Otwarte uszkodzenia ręki ze względu na częstość wypadków w pracy i poważne kalectwo lub upośledzenie sprawności w razie niefachowego leczenia stanowią poważny problem leczniczy i ekonomiczny. Świeże rany ręki wymagają jałowego opatrzenia i bezpośredniego leczenia specjalistycznego przez...

Grzbiet ręki

Skóra grzbietu ręki jest cienka i łatwo przesuwalna w stosunku do podłoża. Widać przez nią sieć żylną grzbietową ręki. W tkance podskórnej znajdują się liczne naczynia chłonne i nerwy. Po stronie promieniowej jest to gałąź powierzchowna nerwu promieniowego, a po łokciowej gałąź grzbietowa ręki...

Rak przełyku

Rak (carcinoma) przełyku występuje w naszej strefie nieco częściej u mężczyzn niż u kobiet, zwykle po pięćdziesiątym roku życia. Za czynniki sprzyjające uważa się nadmierną konsumpcję alkoholu, tytoniu i bar4 dzo gorących potraw, zapalenie przełyku spowodowane odpływem i zespół...

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego występuje najczęściej po sześćdziesiątym roku życia, może się jednak zdarzyć dużo wcześniej. W ostatnich latach zaobserwowano niezrozumiałe zwiększenie częstości występowania raza jelita grubego z jednoczesnym spadkiem częstości występowania raka żołądka. Najczęściej...

RAK BRODAWKI WIĘKSZEJ DWUNASTNICY (VATERA)

Rak brodawki większej dwunastnicy zdarza się równie często jak rak pęcherzyka żółciowego. Najczęściej spotykamy adenocar-cinoma.

Rak ten powstaje w następstwie szerzenia się procesu nowotworowego z końcowych części przewodu żółciowego wspólnego, przewodu trzustkowego lub miejsc leżących w...

Zespół „bark-ręka”

Są to stany chorobowe o niejasnej etiologii, związane, jak się zdaje’ z zaburzeniem trofiki w wyniku uszkodzenia lub podrażnienia układu nerwowego współczulnego. Cechuje je ból, mniej lub bardziej ograniczona do pewnych obszarów ostra, plamista osteoporoza (zanik kostny), obrzęk tkanek miękkich, zaburzenia...

Rak szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest rakiem płaskona-błonkowym (carcinoma planoepitłieliale Sprawa nowotworowa zaczyna się przeważnie na pograniczu dwóch nabłonków, powyżej ujścia zewnętrznego, na podłożu stanów zapalnych, nadżerek i związanych z tym procesów regeneracji i metaplazji nabłonka.

Szerzy się drogami...

Włożenie rąk i ordynacja - Prastary znak

Włożenie rąk w sensie przekazania pełnomocnictwa istniało już w ST i judaizmie w czasach przedchrześcijańskich. Ten prastary znak błogosławieństwa i wzięcia w posiadanie wywarł historyczny wpływ przede wszystkim poprzez Księgę Liczb. Opowiada się tam, w jaki sposób Jozuemu została przekazana...

ŻYŁY GŁĘBOKIE RĘKI

Wszystkie żyły głębokie ręki towarzyszą tętnicom tej samej nazwy w liczbie podwójnej; na dłoni są to żyły znacznie mniejsze niż odpowiadające im tętnice. Rozróżniamy: 1) na grzbiecie ręki drobne tylko naczynia towarzyszące tętnicom głębokiej warstwy grzbietowej i opróżniające się...

Nadgarstek, ręka i palce

Badanie reki wymaga dobrej znajomości anatomii i należy je rozpocząć od oceny ewentualnych jej wad lub zaburzeń ułożenia. W spoczynku, przy biernym utrzymywaniu ręki, nadgarstek znajduje się w położeniu pośrednim między zgięciem i wyprostem, a palce w niewielkim zgięciu (zginacze palców są cztery...

Rak macicy

Rak macicy jest nowotworem złośliwym powstającym z nabłonka gruczołowego jamy macicy lub szyjki, albo z nabłonka wielowarstwowego płaskiego części pochwowej.

Pod względem histologicznym rak trzonu jest rakiem gruczołowym (adenocarcinoma) lub rakiem litym (carcinoma solidum). Czasem na skutek metaplazji...

Niedokrwienie palców i ręki spowodowane sumowaniem się mikrourazów

W czasie wykonywania wielu czynności zawodowych i dnia codziennego kończyny górne narażone są na sumujące się mikro- i makrourazy. Powierzchowne położenie tętnic ręki i palców umożliwia powstawanie niedokrwienia rąk.

W sporcie - szczególnie u siatkarzy, koszykarzy i basebollistów.

Objawy

Obraz...

Rak szyjki macicy

Rak szyjki macicy stanowi 60% wszystkich raków narządu rodnego. Rozwija się najczęściej między 35—40 rokiem życia, chociaż może wystąpić także i u młodych kobiet. We wczesnym okresie rozpoznanie raka może być postawione przez okresowe, raz na rok odbyte badanie ginekologiczne i badanie rozmazu z...

Rak jajnika

Rak jajnika rozpoznawany jest na ogół późno. W początkowym okresie brak jest objawów. Nie opracowano metody wczesnego rozpoznawania i brak jest rutynowych działań profilaktycznych.

Przebieg kliniczny jest różny. Obecnie nowotwory złośliwe jajnika występują w 5—6% wszystkich przypadków nowotworów...

Ręka ludzka

Ręka ludzka jest narządem chwytnym. Z tego też powodu dłoń usztywnia mocna płyta ścięgnista — rozcięgno dłoniowe, które ma za zadanie chronić jednocześnie części miękkie. Rozcięgno to składa się z podłużnych i poprzecznych pęczków (fasciculi longitudinalis et transversi), które są mocno...

Rak płuc

(icarcinoma pulmonis, lung cancer); pod względem częstości występowania 1. u mężczyzn, a 3. u kobiet nowotwór złośliwy, o rosnącej zapadalności. Najczęściej wykrywany u osób starszych. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu. 90% raków rozwija się z nabłonka oskrzeli. Objawy: kaszel lub...

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi

Badaniem przesiewowym wykrywającym wczesnego raka piersi jest mammografia. Eksperci Unii Europejskiej zalecają, aby wykonywać to badanie co 2-3 lata i objąć nim kobiety w wieku 50-69 lat. Badanie co trzy lata jest niewiele mniej skuteczne, a wyraźnie tańsze. Organizacje amerykańskie zalecają wykonanie...

Włożenie rąk i ordynacja - Ustanowienie urzędu

Wprowadzenie w urząd kierowania związane jest z włożeniem rąk jako skutecznym znakiem, w którym sprawującemu urząd udziela się wymagane dla jego zadań dary i moce Ducha Świętego. Ma się na uwadze w pierwszym rzędzie nie duchowe kwalifikacje osoby. Wszystkie 3 miejsca (Tm) mówią raczej o włożeniu...

Reumatoidalne zapalenie stawów — deformacje rąk

reumatoidalne zapalenie stawów — deformacje rąk ; na skutek uszkodzenia elementów stawowych palców, aparatu ścięgnistego, wadliwego obciążenia rę­ki. W r. z. s. występują charaktery­styczne zniekształcenia rąk: „łabędzia szyja", „butonierka", odchylenie łok­ciowe palców. Wg Seyfrieda rozróżnia...

Zestaw przyrządów do ćwiczeń ręki

zestaw przyrządów do ćwiczeń ręki; składa się z 12 przyrządów mocowanych do stolika, które zapewniają wykonywanie ćwiczeń usprawniających przedramię, śródręcze i poszczególne palce ręki. Są to przyrządy do następujących ćwiczeń: 1) mięśni przedramienia i śródręcza, 2) odwracania i...