Najważniejsze rodzaje surowców kamiennych występujących na terenie Polski i w rejonach sąsiednich

Jego złożem pierwotnym są wybrzeża Morza Bałtyckiego w rejonie Pomorza Zachodniego, skąd konkrecje tego krzemienia zostały wyero-dowane i przetransportowane dzięki działalności lodowca.

Rejony turystyczne na pobrzeżach polskiego Bałtyku

Ku południowi pobrzeże to rozszerza się, obejmując także rejon ujścia Odry oraz Równinę Pyrzycko-Stargardzką wraz z jez. Mierzeja Wiślana Na wschód od ujścia Wisły znajduje się ostatni rejon wypoczynkowy na polskim wybrzeżu.

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Rejonu Umocnionego Hel

W 1936 wschodnia część Helu uznana została za rejon umocniony, do 1939 jednak nie wybudowano na niej żadnych umocnień. W czasie wojny obronnej Polski 1939 załoga Rejonu Umocnionego Hel liczyła ok.

Turystyka sentymentalna w rejonie wschodnim lwów wilno park europy cmentarz orląt lwowskich

Turystyka sentymentalna w rejonie wschodnim Wilno, stolica Litwy.

PUSTYNIE I REJONY SUCHE

 Do wspomagania chłodzenia stosuje się technikę dwóch warstw (patrz Rejony tropikalne).

REJONY TROPIKALNE

Poza terenami położonymi na dużej wysokości nad poziomem morza zarówno rejony równikowe, jak i subtropikalni* ih;iniktery/oją się wysokimi temperaturami.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - RYWALIZACJA W REJONIE LA PLATY

Rywalizacja o Urugwaj zwany Banda Oriental między Republiką Argentyny i cesarstwem Brazylii. Do walki wmieszały się również Wielka Kolumbia i Paragwaj. Pretekstem do interwencji w sprawy Urugwaju były walki między blanco (białych, czyli konserwatystów) i colorados (kolorowych, czyli liberałów). W 1839 r...

Urzędy rejonowe, kierownicy, pozycja prawna rejonów adm.

Urząd rejonowy jest aparatem pomocniczym kierownika urzędu.

Od czego zależą różnice ekonomiczne między różnymi rejonami świata?

Na całym świecie między ludźmi istnieją różnice, które często prowadzą do wojen, ale największe znaczenie mają, się wydaje, ogromna przepaść ekonomiczna między posiadaczami i tymi, którzy nie mają nic. Na początku lat dziewięćdziesiątych około 77% ludzi na świecie miało zaledwie 15%...

Próba analizy czynników wpływających na zmienność podaży i popytu usług turystycznych na wybranym regionie lub rejonie.

Istnieje wiele czynników, które wpływać mogą na popyt i podaż usług turystycznych. W zależności od regionu czynniki te będą się zmieniać i przybierać inną postać. Ja zajęłam się miejscowością, w której mieszkam, a mianowicie Brzegiem. Trzeba zacząć od tego że miasto to nie jest wielkim centrum turystycznym i ciężko mówić tu o wzmożonym ruchu wycieczkowym. Dlatego też podaż ale również i popyt usług turystycznych nie jest zbyt duży. Głównymi czynnikami,