Regulamin

Czytaj Dalej

Regulamin pracy

: regulamin powinien zawierać informacje. Regulamin pracy jest tylko i wyłącznie aktem wewnątrzzakładowym. 2, regulamin powinien zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie z art.

Regulamin pracy

Regulamin traci moc obowiązującą albo z nadejściem określonego w regulaminie terminu albo z dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Układ zbiorowy pracy może swą treścią objąć materię regulaminową i w ten sposób pozbawić regulamin mocy obowiązującej.

Kształtowanie się zakładowego prawa pracy. Zakładowe źródła prawa pracy. Tryb wydania i treść regulaminu pracy

trzynastka) -regulamin kasy zapomogowo – pożyczkowej, -regulamin kontroli wewnętrznej, -regulamin działalności organów Spółki Regulamin pracy Podstawę prawną do jego tworzenia stanowią przepisy art.

Regulamin wynagradzania

Pierwszeństwo układu, a tymczasowy charakter regulaminu, podkreśla też norma przewidująca, że regulamin obowiązuje do czasu objęcia pracowników układem. Sumę tych aktów należałoby traktować jako regulamin wynagradzania.

Źródła prawa bankowego w Polsce - Regulaminy bankowe

Banki w zakresie swojej działalności mogą wydawać ogólne warunki umów lub regulaminy określające: 1)warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych 2)rodzaje udzielanych kredytów oraz warunki umów kredytu i umów pożyczki 3)warunki udostępniania skrytek sejfowych 4)warunki wykonywania innych czynności usługowych banku Postanowienia ogólnych warunków umów oraz regulaminów są dla stron ...

Regulamin Bankowy – charakter prawny

Regulamin nie musi być dostarczony klientowi jeżeli posługiwanie się tymi regulaminami jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte (łatwo się zapoznać) Bank może zmienić regulamin ze skutkiem dla umów powstałych po jego wejściu W regulaminie nie może istnieć postanowienie, że bank ma prawo w danym czasie do zmian w treści umowy.

Charakter prawny regulaminu parlamentarnego

Tak wyraźne odróżnienie regulaminu od ustawy pociąga jednak za sobą dalsze konsekwencje i sytuuje regulamin na niższym szczeblu hierarchii źródeł prawa.

Zakładowe regulaminy wynagradzania

Regulamin wynagradzania obowiązuje pracowników bez względu na to, czy umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony, również nie ma znaczenia wymiar czasu pracy, w jakim zatrudnieni są pracownicy.

Treść regulaminu pracy

Regulamin ten wymienia glowne, typowe sprawy, ktore zdaniem ustawodawcy powinien regulowac kazdy regulamin, pozostawia ustalajacym tresc swobode zamieszczania w nim innych spraw, ktorych regulacja jest niezbedna ze wzgledu na potrzeby i specyfike danego zakladu pracy.

Regulamin pracy

Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacja związkową, w ustalonym przez strony terminie. Pracodawca - może sam ustalić taki regulamin, jeżeli nie działa w zakładzie organizacja związkowa.

Regulamin wynagrodzeń

) Wysokość najniższego wynagrodzenia, nadgodziny (100%) + dodatki nocne 20% Dodatki za prace w święta nadgodziny liczymy 100% Dodatki wyrównawcze przez cały okres ochronny (ciąża) przez 6 m-cy choroba zawodowa Rodzaje premii: A/ Uznaniowa-nagroda, brak uregulowań B/ regulaminowa pozytywna lub negatywna

Regulamin jako źródło prawa pracy

Regulamin może wprowadzić trzy grupy postanowień: - normujące organizacje i porządek w procesie pracy - określające obowiązki stron związane z procesem pracy - informujące, np.

Regulamin i konkurencje zawodów dla dzieci nieprzystosowanych społecznie

Regulamin i konkurencje zawodów dla dzieci nieprzystosowanych społecznie Regulamin szkolnych zawodów Miejsce zawodów: park Termin zawodów: 25 kwietnia 2004 rok Czas trwania zawodów: ok.

Metodyka procesu administrowania - Regulamin pracy organu administracyjnego

Regulamin pracy organu, jako podstawowy akt kształtujący funkcjonowanie tego organu, powinien określać: - zasady ustrojowe organu adm.

W jaki sposób funkcjonuje parlament? (regulamin, marszałek, komisje, porozumienie)

  Pracę każdego parlamentu normuje z jednej strony konstytucja, z drugiej zaś regulamin, uchwalany przez samych parlamentarzystów.

Regulamin pracy rady nadzorczej spółki kapitałowej

W braku odpowiednich postanowień statutu walne zgromadzenie może uchwalić dla rady nadzorczej regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Regulamin imprezy turystycznej

1. Nazwa i cel główny Nazwa imprezy: X Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Pstrąg Roztocza. Cel główny: Zawody mające na celu wyłonienie zwycięzcy w wędkarstwie spinningowym. 2. Termin i miejsce Zawody zostaną rozegrane dnia 07.05.2006 roku (niedziela) na wodach krainy pstrąga i lipienia Okręgu Zamojskiego, a mianowicie: - rzeka Wieprz; od Krasnobrodu do ujścia rzeki Świnki - rzeka Tanew; od miejscowości Paary do ujścia rzeki Wirowej - rzeka Sopot; z ...

Regulamin

Zbiór postanowień i przepisów określających zasady postępowaniaw jakiejś dziedzinie lub zasady funkcjonowania urzędu, instytucji, organizacji, obowiązujące członków lub pracowników.

Regulamin ruchu

Zasady użytkowaniai utrzymania pojazdów oraz dróg wewnątrzzakładowych, zatwierdzone przez → kierownika ruchu zakładu górniczego.