Reglamentacja

Reglamentacja

Czytaj Dalej

POJĘCIE REGLAMENTACJI

Kontrola i nadzór nie stanowią zjawisk równorzędnych reglamentacji, ale są w odpowiednich granicach jej elementami.

Reglamentacja

- Zasięg czasowy wyróżnienia reglamentacji administracyjnej wobec obywateli jest analogiczny do trwałości prawnej ich praw rzeczowych oraz prawnej dopuszczalności szeroko rozumianych przedsięwzięć gospodarczych, podejmowanych przez te podmioty.

Reglamentacja działalności gospodarczej

Koncesja jest formą reglamentacji działalności gospodarczej przez państwo, wyraża akt zgody władzy publicznej na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej przez danego przedsiębiorcę.

Reglamentacja korzystania ze środowiska.

POZWOLENIA (REGLAMENTACJA KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA) Pozwolenie jest konieczne dla eksploatacji instalacji powodującej: 1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 3) wytwarzanie odpadów, 4) emitowanie hałasu, 5) emitowanie pól elektromagnetycznych.