Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Reforma walutowa i pierwszy kryzys berliński

Reforma stworzyła warunki dla bardzo szybkiej odbudo­wy gospodarki w następnych latach. W Berlinie Zachodnim reformę wprowa­dzono 22 czerwca.

Sejm Wielki i jego reformy – ugrupowania polityczne w sejmie, projekty reform, stosunek do mocarstw ościennych

W lipcu 1792, opowiadając się za porozumieniem z Kata­rzyną II kosztem utrzymania choćby części reform, zgłosił akces do konfederacji targo­wickiej, który jednak nie został przyjęty.

Odbudowa gospodarki polskiej w latach 1918 – 1925. Reformy skarbowe Władysława Grabskiego

rząd mógł więc przystąpić do reformy walutowej. widać już było pozytywne skutki reformy: ceny przestały rosnąć, płace wzrosły i stopniowo opanowano recesję.

Teksty wystąpień Zbigniewa Religi i Bolesława Piechy w debacie nt. reformy służby zdrowia

Pierwszy podmiot, najważniejszy, dla którego zawsze każda reforma powinna mieć miejsce, to obywatel danego kraju - obywatel, który z chwilą, gdy zachoruje, chce otrzymać pomoc, chce, żeby ratować jego zdrowie i życie.

REFORMY I RENESANS KAROLIŃSKI

Najznakomitszym owocem reformatorskiejdziałalności Karola, uczonych na jego dworze i Kościoła, był rozwój nauki i kultury, nazwany renesansem karolińskim.

SKUTECZNA REFORMA (1054 - 1140)

Od reformy klasztorów przeszedł Kościół do reformy papiestwa i całego swego życia (reforma gregoriańska).

KOŚCIÓŁ BEZ REFORMY

Zło renesansowego Rzymu papieży miało swojeodbicie w osłabionym życiu religijnym i kościelnym wielu krajów, choć niektóre jak Polska podjęły reformęw własnym zakresie. Zanim zdołała ona wydać owoce, uderzyła w Kościół fala reformacji.

Włoski ruch reformy katolicyzmu

Z postulatami reform religijnych, obok politycznych, występowano już w ruchu Risorgimento. Wokół niego gromadzilisię młodzi i zapaleni do reform kapłani, wśród których był Ernesto Buonaiuti (zm.

Reformy administracji centralnej i terytorialnej Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Reforma administracji terytorialnej, wprowadzona dekretem z 22 grudnia 1789 roku tworzy nowy 4- stopniowy podział administracyjny państwa na: departamenty ( rada departamentalna – generalna ),dystrykty ( rada dystryktu ), kantony, gminy ( zniesiono ich podział na miejskie i wiejskie; rada municypalna ).

Reformacja. Reforma kościoła katolickiego w Polsce na tle walk religijnych w Europie Zachodniej

Jezuici byli również spowiednikami oraz położyli zasługi w reformach politycznych. Reformacja udowodniła, że w Kościele katolickim niezbędne są reformy. Zreformowany i skonsolidowany Kościół przystąpił do walki z reformacją.

Reformy Solona - Ateny po reformach Solona

Obawy Solona, co do losów reformy okazały się słuszne, z jego utworów wynika, że był on narażony na ataki zarówno ze strony chłopów jak i arystokracji.

Reforma Centrum

Administracja centralna jest obiektem działań reformatorskich. Przeprowadzenie reformy jest rozłożone w czasie. Reforma została wprowadzona pakietem jedenastu ustaw.

POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU" - Reformy ustrojowe

  Na sejmach odbywających się w latach 1562-1569 przeprowadzono — dzięki poparciu króla — doniosłe reformy ustrojowe. Rozważano też sprawę reformy sądownictwa, która jednak została rozstrzygnięta dopiero za panowania Stefana Batorego.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Reforma katolicka i jezuici

Zakon ten — powołany w okresie osłabienia Kościoła dla przeciwstawienia się postępom reformacji — ze szczególną troską kształcił charaktery i umysły swych członków.

Reformy Solona

W 594rpne Solon otrzymał specjalne uprawnienia dzięki którym mógł przeprowadzić ważne dla Aten reformy Solon chciał zachować równowagę pomiędzy oczekiwaniami zamożnych którzy chcieli utrzymać swoją pozycję materialną a żądaniami biednych którzy domagali się nowego rozdziału ziem Reformy Solona to: *"strząśnięcie długów" z obciążonymi nimi gospodarstwami *nie było redystrybucji(rozdziału)ziemi *zakaz sprzedaży Ateńczyków w niewole za ...

Główne tezy z wystąpień posłów Zbigniewa Religi i Bolesława Piechy w debacie nt. reformy służby zdrowia

reformy służby zdrowia: - trzeba mieć dużo odwagi, żeby powiedzieć, że opozycja, nie jest zainteresowana naprawą systemu opieki zdrowotnej. - Reforma służy zdrowia to skomplikowane zadanie, ponieważ dotyczy czterech gigantycznych podmiotów.

Reforma edukacji

Założenia reformy. Pisząc o polityce oświatowej należy wyjaśnić czym jest system edukacyjny, z czego wynikały przesłanki odnośnie konieczności przeprowadzania w nim ostatniej reformy, w końcu jakie były jej główne założenia.

Reforma Glucka

Reforma Glucka pojawiła sie około r. Przeniósłszy sie do Parya,Gluck mógł i\in pewniej realizowac swoja reforme: dzieła jego — których nie akceptowano wWiedniu -- tu natrafiały na pełniejsze zrozumienie.

Reformy Ludwika Pobożnego

Na wzór Karola Wielkiego prowadził Ludwik Pobożny reformę państwa i Kościoła. Dokonując reformy kościelnej pozostawiono biskupstwom i opactwom z królewskiej fundacji prawo wyboru,a cesarzowi prawo konsensu, z czym łączyło się badanie ważności elekcji.

UNIWERSALIZM I REFORMA

Objął on nowe ludy i prowadził misje w wschodniej i południowejEuropie, doprowadził w pierwszej połowie XI wieku do reformy papiestwa i zapoczątkował reformę życiazakonnego przez opactwo w Cluny.