REDUTA

Reduta" stowarzyszenie teatralne działające w 1919-39 pod kierunkiem Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego. Instytut Reduty - szkoła aktorska o surowej dyscyplinie. Masz, babo (diable), redutę!

REDUTA ORDONA. Opowiadanie adiutanta

REDUTA ORDONA. wzór żołnierza ginącego bohatersko pod gruzami nie oddanej wrogowi, wysadzonej w powietrze reduty. JANION, komentarz w; Reduta, Kr.

REDUTY, satyra A. Naruszewicza

Posługując się metaforą przebrań redutowych, tj. Utwór tchnie oburzeniem na zepsucie moralne „redutników", podkreślonym jeszcze kilkakrotnym nawiązywaniem do tragedii I rozbioru („My tańczym, biją w bębny ogromni sąsiedzi", itp.

Reduta

Zamknięte, ziemne, samodzielne dziełofortyfikacji polowej lub półstałej o różnorodnym narysie(koło, kwadrat, wielobok itp.); jeden z rodzajówszańca.

R. stanowiły zwykle pierwszą, wysuniętą linięumocnień obronnych w otwartym polu; otaczanebyły wałem, fosą.

(franc. redoutc, z wł. ridotta...