Reduta Ordona

Czytaj Dalej

REDUTA ORDONA. Opowiadanie adiutanta

REDUTA ORDONA. Ordona, mimo że w rzeczywistości przeżył on powstanie, związała się w świadomości nar. JANION, komentarz w; Reduta, Kr.

REDUTY, satyra A. Naruszewicza

Posługując się metaforą przebrań redutowych, tj. Utwór tchnie oburzeniem na zepsucie moralne „redutników", podkreślonym jeszcze kilkakrotnym nawiązywaniem do tragedii I rozbioru („My tańczym, biją w bębny ogromni sąsiedzi", itp.

ORDON Julian Konstanty

Na wieść, że Rząd Narodowy postanowił poddać miasto, Ordon rozkazał wysadzić prochy na swojej reducie. Mickiewicz, Reduta Ordona, Opowiadanie adiutanta, 1-2.

REDUTA

Reduta Ordona zob. Ordon. Instytut Reduty - szkoła aktorska o surowej dyscyplinie. Masz, babo (diable), redutę!

Reduta

Zamknięte, ziemne, samodzielne dziełofortyfikacji polowej lub półstałej o różnorodnym narysie(koło, kwadrat, wielobok itp.); jeden z rodzajówszańca.

R. stanowiły zwykle pierwszą, wysuniętą linięumocnień obronnych w otwartym polu; otaczanebyły wałem, fosą.

(franc. redoutc, z wł. ridotta...

ORDON Juliusz Konstanty (1810 - 1887)

W rzeczywistości Ordon przeżył literacką śmierć o ponad pół wieku. Możnajedynie przypuszczać, iż Ordon źle znosił legendę zbudowaną wokół wierszaMickiewicza.