Redakcja

Czytaj Dalej

List do redakcji, głos opinii publicznej, odpowiedź redakcji

Redakcje ponadto skrzętnie wykorzystują prawo do niepublikowania tekstów „niezgodnych z linią redakcji”, krytycznych wobec redaktora naczelnego czy wydawcy.

„Socjoterapia”- Praca zbiorowa pod redakcją Katrzyny Sawickiej

„SOCJOTERAPIA”- PRACA ZBIOROWA PODE REDAKCJĄ KATARZYNY SAWICKIEJ. 1. Pojęcie socjoterapii: A/ wg psychiatrów i psychoterapeutów: Socjoterapia to organizacja środowiska społecznego wspierającego proces leczenia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego (włączają socjoterapię w zakres znaczeniowy terapii środowiskowej); wyodrębniają socjoterapię bierną i czynną B/ wg psychologów: Socjoterapia to organizowanie środowiska społecznego pacjenta w tym kierunku, by w ...

Władza i przywództwo w organizacji na przykładzie redakcji portalu internetowego

Pojęcia przywództwo, władza, organizacja, a raczej zjawiska, które opisywane są za ich pomocą są ściśle ze sobą powiązane i trudno je rozpatrywać bez zrozumienia relacji między nimi zachodzących. Zacząć należy wpierw od przedstawienia jak są one rozumiane. Definicje słowa przywództwo możemy rozpatrywać w dwóch aspektach - jako proces i jako właściwość. Pierwsza z tych kategorii charakteryzuje to zagadnienie jako proces, który nie wymusza wpływu w toku kierowania i ...