Recykling

Recykling

Czytaj Dalej

RECYKLING

Do recyklingu nadają się np. Recykling jest jedną z kilku możliwości zmniejszenia ilości odpadów na naszej planecie, jak również jest sposobem na obniżenie zużywania surowców pierwotnych (np.

Podaj udział podstawowych surowców opakowalniczych w recyklingu zgodnie z wymaganiami UE

Szkło – 75%,

Blacha biała- 70%,

Aluminium – 60%,

Papier, tektura, karton – 70%,

Tworzywa sztuczne – 70%.

Recykling

Odzysk polegający na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym.

Recykling

Wtórne wykorzystanie zużytych produktów, opakowań i materiałów opakowanio-wych. Podatność na r. stanowi w krajach rozwiniętych warunek dopuszczeniaproduktu do obrotu. Przydatność do ponownego przetwórstwa jest oznaczonasymbolami graficznymi informującymi o jego „przyjazności dla środowiska".Prawo do...