Recepta

Recepta

Czytaj Dalej

Recepta pozytywistów na zycie wsród ludzi

Recepte te przedstawila nadzwyczaj wyraznie. Totez "Lalka" nie zawiera gotowych recept na zycie.

O czym należy pamiętać kupując leki bez recepty?

Część z nich jest wydawana w aptekach wyłącznie na receptę, ale nie wszyst­kie . Tacy pacjenci są zwykle niezadowoleni, jeżeli nie otrzy­mują recepty, choć najczęściej potrzebują tylko kilku dni spędzonych w łóżku i ewentualnie łagod­nego środka przeciwbólowego.

Jak dzielimy leki dostępne bez recepty?

Leki dostępne bez recepty można podzielić na dwie główne kategorie. Druga grupa to leki, które choć nie muszą być przepisane na recepcie, zostały uznane za zbyt nie­bezpieczne , by znajdowały się w ogólnej sprzeda­ży.

Recepta

Recepta – trzy umowy edyktu pretorskiego (od recipere przyjmować obowiązek): Receptum arbitri – umowa dwóch lub więcej osób będących w sporze z sędzią polubownym mającym rozsądzić ich spór.

ZIELONA RECEPTA

Lekarz podczas kontaktu z pacjentem, w rozmowie izaleceniach, a następnie w odpowiedniej recepcie, zapisywałby pacjentowizadania ruchowe, których samodzielne zrealizowanie powodowałoby określone korzystne zmiany w jego ustroju.