Realizm skrajny

Czytaj Dalej

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Od skrajnego pesymisty stał się hołdującym pochwale życia optymistą. W kolejnych strofach następuje skrajnie turpistyczny opis rozkładającego się, gnijącego ścierwa, kłębiących się wkoło much i psa czyhającego na możliwość wyszarpania ochłapu.

FILOZOFIE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - SKRAJNY SUBIEKTYWIZM

Twórcą był Franz Kafka. Świat to potężny koszmar i udręka człowieka z konieczności istnienia w nim. Człowiek jest całkowicie wyobcowany. Świat jest niesłychanie tajemniczy, niepoznawalny. Kafka ukazywał świat z pogranicza snu i jawy ale nie zawsze pojawiał się jako senny koszmar. Wnikliwość...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - FUTURYZM (SKRAJNA AWANGARDA)

Twórcą jest Filippo Marinetti. W 1909r. ogłosił swój I manifest pt. „Futuryzm”

−  pochwała energii

−  odrzucenie przeszłości, patrzenie tylko w przyszłość

−  pogarda dla dotychczasowych wartości

−  fascynacja tym co nowe, cywilizacją, urbanizmem

−  żądanie nowej estetyki, nowego ideału piękna...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - DADAIZM (SKRAJNY FUTURYZM)

Nie rozwinął się w Polsce (wojna była okazją do odzyskania niepodległości - nie była dla Polaków absurdem)

−  negowanie wszystkiego

−  wykpienie tego co było dotychczas wartością

−  odrzucenie ograniczeń składni, ortografii, gramatyki, interpunkcji - znamienie wolności absolutnej „Bełkot...

„PROCES” F. KAFKA - REALIZM

−  racjonalne, rozumne, zgodne z rzeczywistością przedstawienie świata −  realizm zakłada prezentację człowieka w jego codzienności −  narrator jest wszechwiedzący, on przedstawia świat −  zdarzenia fikcyjne zgodne z prawdopodobieństwem −  motywacja bohatera ma charakter psychologiczny i zdeterminowana jest sytuacjami społecznymi w jakich się znajduje −  bohaterzy są niejednokrotnie typowi dla swojego ...

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Odejście od realizmu w kierunku mityzacji w literaturze XX lecia międzywojennego spowodowało, że zaczęła się ona wypowiadać pełnym głosem na temat problemów trudnych do wyrażenia w sposób tradycyjny.

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór, odwołując się do wybranych tekstów literatury I połowy XX wieku.

Myślę, że tak, gdyż niektórzy pisarze i poeci okresu międzywojennego ujawniają, że realizm wyczerpał już wszystkie możliwości ukazywania prawdy o świecie. Należałoby więc wyciągnąć wniosek, że deformacja bliższa jest awangardzie, zaś realizm kojarzony jest częściej z tradycją.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Od skrajnego pesymisty stał się hołdującym pochwale życia optymistą. W kolejnych strofach następuje skrajnie turpistyczny opis rozkładającego się, gnijącego ścierwa, kłębiących się wkoło much i psa czyhającego na możliwość wyszarpania ochłapu.

Różne techniki artystyczne w prozie modernistycznej: realizm, symbolizm, impresjonizm

Przeżycia, myśli bohatera ukazane są najczęściej przez reakcje emocjonalne o charakterze ekstremalnym, skrajnym np. Realizm w bogactwie szczegółów, prace polowe, rozrywki, układy rodzinne.

"Lalka" Boleslwa Prusa - powiesc realizmu krytycznego

Realizm krytyczny jest to realizm uwarunkowany historycznie rozkwitem kapitalizmu i rola mieszczanstwa jako klasy przewodzacej, zdolny do wyrazania sprzecznosci, wiernego przedstawiania rzeczywistosci, ale nie do wlasciwej interpretacji i ujawniania przyczyn opisywanych zjawisk.

G. Berkeley i skrajny sensualizm

Berkeley George (1685-1735)

Filozof irlandzki. Duchowny anglikański. W latach 1700-1707 studiował w Dublinie. Od 1709 pełnił różne funkcje kościelne w Dublinie i Londynie. 1729-1731 prowadził działalność misyjną w Ameryce Północnej. Od 1734 biskup Cloyn (Irlandia).

Przedstawiciel brytyjskiego...

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Odejście od realizmu w kierunku mityzacji w literaturze XX lecia międzywojennego spowodowało, że zaczęła się ona wypowiadać pełnym głosem na temat problemów trudnych do wyrażenia w sposób tradycyjny.

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym?

Myślę, że tak, gdyż niektórzy pisarze i poeci okresu międzywojennego ujawniają, że realizm wyczerpał już wszystkie możliwości ukazywania prawdy o świecie. Należałoby więc wyciągnąć wniosek, że deformacja bliższa jest awangardzie, zaś realizm kojarzony jest częściej z tradycją.

Poezja epigramatyczna (w pobliżu Skamandra) - „Realizm dansingowy” a metafora człowieczego losu

(Czyżbyśmy mieli tu do czynienia z osobliwą odmianą realizmu, którą można by żartobliwienazwać „realizmem dansingowym”?

Powieść "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" powieścią z pogranicza realizmu i utopii

Chociaż za pierwszą nowożytną powieść uważa się "Donkichota" Serwantesa, to jednak powieść jako odrębny gatunek epicki wykształciła się dopiero w XVIII na gruncie literatury angielskiej i francuskiej. Charakteryzuje ją dość swobodna kompozycja i rozbudowana fabuła, którą tworzą wątek główny i...

System skrajnie proporcjonalny

To taki, gdzie cały kraj jest jednym okręgiem wielomandatowym np. Izrael, Holandia, czyli, że prawie każda siła polityczna wprowadza przedstawiciela do Izby. Parlament jest rozdrobniony i uważa się, że taki Parlament jest niestabilny, nie jest w stanie wyłonić większości do stabilnego rządzenia...

Średniowieczny spór o uniwersalia (powszechniki) - Nominalizm a realizm

Anzelm z Aosty, przedstawiciel realizmu skrajnego, wyrażał przekonanie, że oprócz rzeczy jednostkowych, np.      Przedstawicielem realizmu skrajnego była również filozofia Jana Szkota Eriugeny, którego realizm miał charakter panteistyczny.

Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm

 Na  początku XX wieku w Cambridge i Oxford w Anglii pojawiła się filozofia, w której dominowało pytanie: co naprawdę wiemy? Nazwano ją z czasem „brytyjską szkołą analityczną” lub „brytyjską szkołą realistyczną”, bo jej filozofowie uznawali, że świat, w którym żyjemy, istnieje realnie, niezależnie...

Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm - Ontologia

G. E. Moore w pracy pt. Z głównych zagadnień filozofii wyjaśnia pojęcie „filozofii”. Jego zdaniem to  nauka, która zawiera opis całości Wszechświata, przedstawia - jak pisał – „ogólny opis całokształtu Wszechświata”. Ów ogólny opis jest ważny, bo szkic całego zakresu tematu pozwala ujawnić sposoby...

Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm - Gnoseologia

Istnieje wiedza o przedmiotach materialnych, wiedza otrzymywana za pośrednictwem zmysłów. Uzupełniamy ją dzięki bezpośredniemu zetknięciu się zmysłu z przedmiotem materialnym, dzięki pamięci, którą posiadamy i dzięki której „przypominamy sobie istnienie przedmiotów materialnych, których już nie...