Realizm

Czytaj Dalej

Realizm w sztuce i literaturze

Oficjalna doktryna artystyczna W 1934 roku Kongres Pisarzy Radzieckich przyjął realizm socjalistyczny (socrealizm) jako oficjalną doktrynę artystyczną.

REALIZM

Zanim pojawił się nominalizm, czyli nominalistyczny antyrealizm, normalnym stanowiskiem we wczesnym i nawet w późniejszym śred­niowieczu był realizm dogmatyczny, re­prezentowany np.

SURREALIZM, nadrealizm, awangardowy kierunek lit.-artyst.

SURREALIZM, nadrealizm, awangardowy kierunek lit.-artyst. (—> awangarda) rozwijający się w okresie międzywojennym we Francji i stąd oddziałujący na in. kraje. Genetycznie wyrastał z —> dadaizmu, skrystalizował się po zakończeniu wojny świat., kiedy ukazały się jego pierwsze teksty lit. (Les champs...

Różne techniki artystyczne w prozie modernistycznej: realizm, symbolizm, impresjonizm

Proza lat 1890-1918 jest świadectwem łączenia i godzenia różnych technik - realizm, impresjonizm, naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm. Realizm w bogactwie szczegółów, prace polowe, rozrywki, układy rodzinne.

Średniowieczny spór o uniwersalia (powszechniki) - Nominalizm a realizm

     Przedstawicielem realizmu skrajnego była również filozofia Jana Szkota Eriugeny, którego realizm miał charakter panteistyczny. Tomasza z Akwinu reprezentował realizm umiarkowany.

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Odejście od realizmu w kierunku mityzacji w literaturze XX lecia międzywojennego spowodowało, że zaczęła się ona wypowiadać pełnym głosem na temat problemów trudnych do wyrażenia w sposób tradycyjny.

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór, odwołując się do wybranych tekstów literatury I połowy XX wieku.

Myślę, że tak, gdyż niektórzy pisarze i poeci okresu międzywojennego ujawniają, że realizm wyczerpał już wszystkie możliwości ukazywania prawdy o świecie. Należałoby więc wyciągnąć wniosek, że deformacja bliższa jest awangardzie, zaś realizm kojarzony jest częściej z tradycją.

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Odejście od realizmu w kierunku mityzacji w literaturze XX lecia międzywojennego spowodowało, że zaczęła się ona wypowiadać pełnym głosem na temat problemów trudnych do wyrażenia w sposób tradycyjny.

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym?

Myślę, że tak, gdyż niektórzy pisarze i poeci okresu międzywojennego ujawniają, że realizm wyczerpał już wszystkie możliwości ukazywania prawdy o świecie. Należałoby więc wyciągnąć wniosek, że deformacja bliższa jest awangardzie, zaś realizm kojarzony jest częściej z tradycją.

Jońska filozofia przyrody,Idealizm optymalny platona i realizm umiarkowany arystotelesa

Realizm krytyczny – świat jest takim, jakim go widzimy. REALIZM UMIARKOWANY ARYSTOTELESA Arystoteles urodził się w 384-322 p.

"Lalka" Boleslwa Prusa - powiesc realizmu krytycznego

Realizm krytyczny jest to realizm uwarunkowany historycznie rozkwitem kapitalizmu i rola mieszczanstwa jako klasy przewodzacej, zdolny do wyrazania sprzecznosci, wiernego przedstawiania rzeczywistosci, ale nie do wlasciwej interpretacji i ujawniania przyczyn opisywanych zjawisk.

Realizm socjalistyczny

jest social realism - realizmsocjalny.

„PROCES” F. KAFKA - REALIZM

−  racjonalne, rozumne, zgodne z rzeczywistością przedstawienie świata −  realizm zakłada prezentację człowieka w jego codzienności −  narrator jest wszechwiedzący, on przedstawia świat −  zdarzenia fikcyjne zgodne z prawdopodobieństwem −  motywacja bohatera ma charakter psychologiczny i zdeterminowana jest sytuacjami społecznymi w jakich się znajduje −  bohaterzy są niejednokrotnie typowi dla swojego ...

Poezja epigramatyczna (w pobliżu Skamandra) - „Realizm dansingowy” a metafora człowieczego losu

(Czyżbyśmy mieli tu do czynienia z osobliwą odmianą realizmu, którą można by żartobliwienazwać „realizmem dansingowym”?

Krytyczny realizm

Krytyczny realizm stanowi rozwinięcie teorii strukturacji. Krytyczny realizm ukazuje schemat relacji podmiot- struktura jako teorię działania politycznego.

HERBART I REALIZM - ZESTAWIENIE

I ataki nowego pokolenia byly w znacznej czesci skierowane przeciw nim: mierzyly w teorii poznania w dogmatyczny realizm, w psychologii - w apercepcjonizm, w filozofii praktycznej - w formalizm.

REALIZM, termin filoz.-estet.

REALIZM, termin filoz.

Realizm i racjonalizm w wychowaniu (dr Mrowiec)

Racjonalizm i realizm w wychowaniu 1.

Powieść "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" powieścią z pogranicza realizmu i utopii

Chociaż za pierwszą nowożytną powieść uważa się "Donkichota" Serwantesa, to jednak powieść jako odrębny gatunek epicki wykształciła się dopiero w XVIII na gruncie literatury angielskiej i francuskiej. Charakteryzuje ją dość swobodna kompozycja i rozbudowana fabuła, którą tworzą wątek główny i...

Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm

 Na  początku XX wieku w Cambridge i Oxford w Anglii pojawiła się filozofia, w której dominowało pytanie: co naprawdę wiemy? Nazwano ją z czasem „brytyjską szkołą analityczną” lub „brytyjską szkołą realistyczną”, bo jej filozofowie uznawali, że świat, w którym żyjemy, istnieje realnie, niezależnie...