Techniki uzyskiwania półsurowca w paleolicie górnym i schyłkowym oraz w mezolicie - Rdzenie z zaprawą przygotowawczą

Rdzenie z zaprawą poprzedzającą ich eksploatację można podzielić, biorąc pod uwagę zasadnicze kryterium ilości pięt. na rdzenie: jednopiętowe, ze zmienioną orientacją (wśród nich wielopiętowe) i dwupiętowe.

Rdzenie jednopiętowe, najczęściej wiórowe mają w większości wypadków pięty...

Urazy i rdzenia kręgowego

Rozwój motoryzacji i uprzemysłowienie pociąga za sobą zwiększenie liczby poważnych urazów, w następstwie, których dochodzi do uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Według M. Wissa roczny przyrost liczby osób z uszkodzeniami rdzenia w Polsce sięga ponad 30 na milion mieszkańców. W Szwajcarii co roku przybywa 15 osób, zaś w USA 50 osób na milion mieszkańców, u których uraz kręgosłupa prowadzi do uszkodzenia rdzenia i następstw w postaci porażeń i niedowładów.

Budowa i funkcje rdzenia kręgowego

1. Rdzeń kręgowy Do ośrodkowego układu nerwowego należy rdzeń kręgowy. Znajduje się on poza czaszką w kanale kręgowym kręgosłupa. Ma wydłużony walcowaty kształt z wrzecionowatymi poszerzeniami (zgrubieniami) w okolicy szyjnej i lędźwiowej. Zaczyna się poniżej skrzyżowania piramid, na wysokości otworu owalnego czaszki, na jej podstawie, kończy się stożkowato, tzw. stożkiem rdzeniowym na wysokości drugiego kręgu lędźwiowego. Długość rdzenia kręgowego wynosi ...

Układ ośrodkowy, rdzeń, mózg

Osrodkowy uklad nerwowy jest zbudowany z istoty szarej i bialej.Istote szara tworza perikariony neuronow, a istote biala - peczki wypustek komorek nerwowych. W mozgu istota szara stanowi czesc obwodowa, a pod nia lezy istota biala, w rdzeniu kregowym jest odwrotnie.

Mozgowie dzieli sie na : kresomozgowie...

Urazy rdzenia kręgowego

Urazy rdzenia kręgowego są najczęściej następstwem urazów kręgosłupa. Pewne części kręgosłupa mogą ulec szczejgólnie łatwo uszkodzeniu, np. przy urazie głowy dochodzi do uszkodzenia VI kręgu szyjnego, przy skoku na nogi lub upadku na pośladki— do uszkodzenia pierwszego kręgu lędźwiowego. W...

ZMIANY ANATOMOPATOLOGICZNE PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

Złamanie kręgosłupa bez uszkodzeń towarzyszących, bez powikłań, w zasadzie nie stanowi istotnego problemu leczniczego. Tak jak każde inne złamanie, wymaga przywrócenia w miarę fizjologicznego kształtu i unieruchomienia zewnętrznego lub wewnętrznego w celu uzyskania stabilnego zrostu. Waga tego problemu...

Anatomia rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy (medulla spinalis) jest bardzo wrażliwym narządem, dlatego chroniony jest przez liczne struktury anatomiczne, spośród których najważniejsze są kręgi, połączone silnymi więzadłami, oraz opony mózgowo-rdzeniowe. Rdzeń kręgowy znajduje się w kanale kręgowym (canalis vertebralis)...

Rdzeń kręgowy

Rdzeń kręgowy jest najniższym poziomem ośrodkowego układu nerwowego (pod wieloma względami również jego najprostszą częścią). Jego zadaniem jest między innymi przekazywanie informacji czuciowych z receptorów skórnych, stawowych, mięśniowych kończyn i tułowia oraz z narządów wewnętrznych na...

Techniki uzyskiwania półsurowca w paleolicie górnym i schyłkowym oraz w mezolicie - Rdzenie bez zaprawy przygotowawczej

Najprostszym rodzajem rdzeni są rdzenie bez zaprawy poprzedzającej ich eksploatację wiórowe lub wiórowo-odłupkowe, czasem odłupkowe, wykonane na ogól na niewielkich stosunkowo surowiakach. W pewnych wypadkach, zwłaszcza gdy surowiak nie miał ani jednej możliwie równej powierzchni, którą można by...

ZMIANY ANATOMOPATOLOGICZNE PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

Złamanie kręgosłupa bez uszkodzeń towarzyszących, bez powikłań, w zasadzie nie stanowi istotnego problemu leczniczego. Tak jak każde inne złamanie, wymaga przywrócenia w miarę fizjologicznego kształtu i unieruchomienia zewnętrznego lub wewnętrznego w celu uzyskania stabilnego zrostu. Waga tego problemu...

Rdzeń kręgowy

Rdzeń kręgowy (łac. medulla spinalis) leży w kanale kręgowym. Górną granicę stanowi skrzyżowanie piramid. Dolna granica rdzenia kręgowego sięga do górnej krawędzi trzonu L2, na tej wysokości rdzeń kręgowy zwęża się i przechodzi w stożek rdzeniowy, który przedłuża się w nić końcową. Rdzeń...

Uszkodzenia rdzenia kręgowego

Pod określeniem urazy czy też uszkodzenia rdzenia kręgowego kryje się każde naruszenie ciągłości nerwów rdzenia. Przyczyną uszkodzenia może być uraz lub czynniki nie związane z urazem. Uszkodzenia urazowe są najczęściej następstwem wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy lub w domu lub w trakcie uprawiania sportu (np. skok do płytkiej wody, jazda konna, gimnastyka, motocross, jazda na nartach i inne). Uszkodzenie nie związane z urazem jest wynikiem niezamierzonego ...

Jak zbudowany jest i jakie funkcje pełni rdzeń kręgowy?

Rdzeń kręgowy u człowieka jest owalnym walcem, ciągnącym się od rdzenia przedłużonego aż do wysokości drugiego kręgu lędźwiowego. Przekrój poprzeczny przez rdzeń ukazuje wąski kanał środkowy, otoczony warstwą istoty szarej uformowanej na kształt litery H. Jej część pozioma łączy obie...

Uszkodzenia rdzenia kręgowego

uszkodzenia rdzenia kręgowego; mogą być pochodzenia urazowego lub chorobowego (zapalenie rdzenia, guzy, SLA, SM, jamistość rdzenia i in.). Rokowanie przeżycia i powrotu funkcji zależy od wysokości i stopnia uszkodzenia r. kręgowego. Całkowite uszkodzenie r. k. cechuje się zniesieniem wszystkich...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Uszkodzenia rdzenia

Mogą być następstwem zniszczenia mechanicznego, chorób nowotworo­wych, naczyniowych i zwyrodnieniowych lub ucisku prowadzącego do nie­dotlenienia, a w dalszej konsekwencji do martwicy rdzenia.

Uszkodzenia rdzenia dzielą się na całkowite i częściowe. Przy uszkodze­niu całkowitym zniesione zostają - od...

PODZIAŁ KLINICZNY USZKODZEŃ RDZENIA KRĘGOWEGO

Uszkodzenia rdzenia kręgowego dzieli się najogólniej na dwie grupy; uszkodzenia całkowite i częściowe.

Uszkodzenia całkowite stanowią jednorodną, ściśle sprecyzowaną grup? przypadków. Następstwem uszkodzenia rdzenia jest tu zniesienie wszystkich rodzajów czucia (dotyku, bólu, temperatury, ułożenia)...

Rdzeń kręgowy

Rdzeń kręgowy na przekroju poprzecznym ma bardzo typową budowę. Substancja szara rdzenia skupia wokół tzw. kanału centralnego. Otoczona jest od zewnątrz istotą białą, stanowiącą włókna odchodzące od rdzenia na obwód.

Substancja szara na przekroju poprzecznym układa się na kształt motyla, lub...

Rdzeń przedłużony. Budowa zewnętrzna

Górna część rdzenia kręgowego po przejściu przez otwór wielki przechodzi w rdzeń przedłużony położony na części podstawnej kości potylicznej. Od tyłu jest w znacznym stopniu przkryty przez półkule móżdżku. W dolnej części rdzenia przedłużonego znajduje się kanał środkowy będący...

Rdzeń nadnerczy

Rdzeń nadnerczy jest zbudowany z komórek chromochłonnych. Komórki te zawierają ziarnistości i są unerwione przez cholinergiczne współczulne neurony przedzwojowe. Hormonami wytwarzanymi przez rdzeń nadnerczy są aminy ka-techolowe: adrenalina (80%), noradrenalina (20%) i dopamina (ilości śladowe). W czasie...

ZESPÓŁ WSTRZĄSNIENIA RDZENIA KRĘGOWEGO

Termin ..wstrząśnienie rdzenia" w obecnym rozumieniu klinicznym tego zespołu wprowadził już w 1879 roku Obersteiner . Charakteryzuje się przemijającym zaburzeniem czynności rdzenia porównywanym do wstrząśnienia mózgu oraz uszkodzenia obwodowego układu nerwowego o typie neuropraxia. Powrót funkcji rdzenia...