Co to siła rażenia materiałów wybuchowych?

Właściwości wybuchowe pewnych materiałów biorą się stąd, że podczas ich gwałtownego spala­nia wydzielają znaczne ilości energii. Proces ten musi być zapoczątkowany przez dostarczenie pew­nej, stosunkowo niewielkiej porcji energii. W efek­cie otrzymujemy znacznie więcej energii, której wydzielaniu...

Spojerzenie na przyjaźń razem Z ksiązką Alan Loy McGinnis, "Sztuka przyjaźni"

Myślę, że taka prawdziwa miłość zdarza się tylko raz w życiu i każdy z nas powinien na nią czekać. Nie raz już sparzyć się zdążyłam na ludziach, którzy pozornie chcieli być przyjaciółmi, ale nigdy nimi nie byli, z prostego powodu nie nazywam przyjacielem kogoś kogo znam rok czy dwa.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Odstąpiwszy od swych zasad raz – dziewczynie stało się obojętne: z kim, kiedy i gdzie – byle zdobyć jedzenie. Niestety “bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd dla których brakuje nam słów” (Jan Paweł II).

Broń jądrowa i jej czynniki rażenia

 

Bronią jądrową nazywamy ogół technicznych środków walki wraz ze środkami jej przynoszenia, których rażące działanie opiera się na wykorzystaniu energii wewnątrzjądrowej, wyzwalającej się podczas reakcji jądrowych o charakterze wybuchowym. Broń jądrowa ma niespotykaną wcześniej moc wybuchu. Moc...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Przesłuchanie „jeden raz”

XXV kk) pokrzywdzonego, który  w chwili czynu nie skończył 15 lat, powinno się przesłuchiwać tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy podczas pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego.

RAŻENIE PRĄDEM RA2ENIE PIORUNEM

Można w tym celu wykorzystać grubą igłę z aparatem do przetaczania, kaniulę zakończoną gumową zaciśniętą rurką, w której znajduje się słaby roztwór heparyny, igłę Gordha lub inną podobną, która umożliwi dożylne stosowanie leków bez potrzeby nakłuwania żyły za każdym razem.

Poezja filozoficzna - „Spróbuj raz, koteczku, mieć światopogląd”

Tymi czułymi słowami Stanisław Ignacy Witkiewicz zachęcał do kształcenia filozoficz-nego swych nieco zbulwersowanych słuchaczy, którzy przybyli na jego odczyt w Zakopanemw 1934 roku. Ten niezwykły artysta i myśliciel – traktujący filozofię jako najwyższy twórumysłu ludzkiego – był przerażony...

Metody badawcze stosowane w genetyce zachowania człowieka - Metoda bliźniąt monozygotycznych i dyzygotycznych wychowywanych razem

- Założenia:

a) MZ są genetycznie jednakowe więc jakiekolwiek różnice wynikają z wpływu środowiska, u DZ i geny i środowisko.

b) Jeśli podobieństwo MZ jest większe niż DZ to można wnioskować , że mniejsze podobieństwo między DZ wynika ze zmienności ich genotypów, a tym samym różnice...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

Obydwa te czynniki muszą współdziałać, w przeciwnym razie las łęgowy utraci albo żywotność, albo bogactwo gatunków, albo jedno i drugie.

RAZI N A POWSTANIE 1665-1671.

Przeciw niezdyscyplinowanym 20-tysięcznym wojs­kom Razina wyruszyła armia carska; 15-16 października 1670 wojsko Razina zostało pobite pod Symbirskiem, Razin uciekł nad Don, został ujęty przez Kozaków niżowych w kwietniu 1671, przekazany do Moskwy i tam stracony.

Razem przeciwko agresji-gry i zabawy przeciw agresji.

Cele dydaktyczne : - Rozwijanie umiejętności pracy w grupach. - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w klasie. - Uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa. - Zwiększenie zaufania uczniów do siebie w sytuacjach potencjalnej przemocy. - Nauka radzenia sobie w groźnych społecznie sytuacjach. - Ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję. - Rozwijanie przez dzieci i młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć. Pomoce wykorzystywane podczas ...