Ranni w świetle Konwencji Genewskich

• I Konwencja genewska, dotyczyła polepszenia losu rannych i chorych w armiach czynnych na lądzie • II Konwencja genewska, dotyczyła polepszenia losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu • III Konwencja genewska, dotyczyła traktowania jeńców • IV Konwencja genewska, dotyczyła ochrony osób cywilnych podczas wojny Jak widać I i II Konwencja porusza problematykę rannych.

Rozwój historyczny prawa wojennego - Ranni i chorzy

Nie uważa się za powód do pozbawienia ochrony gdy :personel sanitarny używa broni w ochronie własnej lub rannych i chorych,wprzypadku braku uzbrojenia sanitariuszy zakładu strzeże pikieta,warta lub konwój,gdy w zakładzie znajduje się broń odebrana rannym,gdy formacje czy zakłady rozciągają pomoc na rannych i chorych cywilnych.

Jak czyścimy ranny?

Na przykład jeśli ranny potknął się na dro­dze albo spadł z roweru, do rany dostać mógł się żwir.

KIEDY RANNE WSTAJĄ ZORZE

Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, Bądź pochwalon, Boże wielki!