Co rozumiesz pod pojęciem: wskaźnik, centyl, ranga centylowa, siatka centylowa?

Rangi można przeliczyć na liczby określające, od ilu innych elementów zbioru dany element został uznany za stojący wyżej (od ilu posiada wyższą rangę). Ranga centylowa – oznaczony rząd, któremu odpowiadają określone wartości cechy.

KLASY I RANGI PRZEDSTAWICIELI DYPLOMATYCZNYCH

W razie nieobecności ambasadora czy posła (choroba, wyjazd) zastępuje go najstarszy rangą urzędnik dyplomatyczny w charakterze chargé d'affaires.

Ranga frekwencyjności słów

ranga frekwencyjności słów; wskaź­nik statystyczny stosowany w języko­znawstwie i psycholingwistyce służący do określenia częstości występowania danego słowa w tekście mówionym lub pisanym.