Rak jelita grubego

Rak jelita grubego

Czytaj Dalej

Rak jelita grubego

Mięsak jelita grubego występuje dużo rzadziej, jego przebieg jest podobny do raka.  Także i one umiejscawiają się głównie w końcowym odcinku jelita grubego.

Rak jelita grubego i odbytnicy

Czynniki ryzyka: dieta bogatotłuszczowa, gruczolaki, wrzodzie-jące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniow^skiego-Crohna, uwarunkowania genetyczne (zespół Lyncha, polipowatość rodzinna powodowana mutacją genu APC).

Choroby układu pokarmowego - Rak jelita grubego

Jeżeli guz umiejscowiony jest w wyższym odcinku jelita grubego a więc we wstępnicy i poprzecznicy, objawy są niecharakterystyczne: uczucie pełności, biegunki na przemian z zaparciami. Guz w niższym odcinku jelita grubego powoduje zaparcia, stolce cienkie, uformowane jak ołówki.

Jelito grube

Grubość nie jest cechą miarodajną dla odróżnienia jelita cienkiego od grubego, ponicważ silnie skurczone jelito grube może być nawet cieńsze od rozluźnionego i wypełnionego jelita cienkiego.

Jelito grube

Jelito grube (intestinum crassum), czyli kiszka, stanowi ostatni odcinek przewodu pokarmowego; rozciąga się ono od ujścia jelita cienkiego, oddzielonego od niego zastawką okrężnicy, aż do odbytu.

Czynność jelita grubego

Treść przedostająca się do jelita grubego na ogół jest pozbawaona składników pokarmowrych, które zostały wchłonięte w jelicie cienkim. Dlatego też otwarcie jelita grubego stwarza większe niebezpieczeństwo zakażenia jamy brzusznej niż otwarcie żołądka czy jelita cienkiego.

Długość jelita grubego

Silne wypełnienie jelita grubego kałem czy gazami, szczególnie na zwłokach, powoduje znaczne rozdęcie; jelito grube może mieć wtedy bardzo dużą objętość.

Podział jelita grubego

Jelito grube dzielimy na jelito ślepe wraz z wyrostkiem robaczkowym, okrężnicę i odbytnicę.

Jak pracuje jelito grube?

W jelicie grubym żyją bakterie, odgrywające podstawową rolę w procesach odżywiania i trawienia. Pozostałe trzydzieści procent to bakterie, resztki jedzenia (głównie celuloza pochodzenia roślinnego, której organizm nie jest w stanie strawić ani wchłonąć) i produkty rozkładu, wydzieliny jelita oraz martwe komórki błony wyściełającej jelito.

Jelito grube

● łatwo dostrzegalna czterowarstwowość ściany, którą budują – błona śluzowa, podśluzowa, mięśniowa oraz błona surowicza – budowa taka charakterystyczna jest dla cewy pokarmowej ● cechą charakterystyczną dla tego preparatu jest zanik kosmków i fałdów okrężnych, co jednoznacznie wskazuje na jelito grube ● obecne długie krypty jelitowe ● nabłonek charakterystyczny dla przewodu pokarmowego – ...

Jelito grube

Ścianę jelita grubego tworzy błona śluzowa oraz warstwa mięśni okrężnych w postaci trzech podłużnych taśm.   Błona śluzowa jelita grubego układa się w war­stwy okrężne, a jedynie w odbytnicy w war­stwy podłużne.

Wrzodzie jące zapalenie jelita grubego

Rozpoznanie tej choroby (na podstawie badania histopatologicznego wycinków pobranych w czasie badania endoskopowego) może być wskazaniem do okresowej kontroli koloskopowej (wziernikowanie jelita grubego).

BADANIE RADIOLOGICZNE JELITA GRUBEGO

Do jelita grubego zostaje wprowadzony środek cieniujący (kontrast), który w większym stopniu niż tkanki otaczające pochłania promieniowanie rentgenowskie. Po przejściu zawiesiny do części zstępującej jelita grubego przez cewnik doodbytniczy wprowadza się powietrze.

BADANIE RADIOLOGICZNE JELITA GRUBEGO

Przygotowanie chorego z zaawansowanymi zmianami jelita grubego może polegać na podaniu doustnym dużej ilości płynów - można wówczas zrezygnować z wykonania lewatywy.

BADANIE RADIOLOGICZNE JELITA GRUBEGO - opis badania

) Do badania kontrastowego jelita grubego badający może użyć gotowego jednorazowego zestawu składają­cego się z worka zawierającego zawiesinę barytową, połączonego plastykową rurką z kanką oraz cienkiej rurki do pompowania powietrza.

ZAPALENIE JELITA GRUBEGO WRZODZIEJĄCE

odcinkowe zapalenie jelita krętego, czyli choroba Leśniowskiego-Crohna, wktórym zdrowe odcinki jelita grubego są przedzielone odcinkami uszkodzonymi.

Jelito grube

Enterocyty jelita grubego są niższe i wytwarzają mniejszą ilość nieregularnie ułożonych mikrokosmków. Najważniejszą cechą budowy odróżniającą jelito grube od jelita cienkiego jest brak kosmków.

JELITO GRUBE

Wśród zaburzeń rozwojowych jelita grubego należy w pierwszym rzędzie wymienićmegacolon.

ZAPALENIE UCHYŁKÓW JELITA GRUBEGO

 Uchyłki takie mogą pozostawać bezobjawowe i wykazywane bywają całkiem przypadkowo przy radiografii jelita grubego, czasem współistnieją zaparcia, wzdęcia i po-bolewania.

WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

Do ciężkich powikłań miejscowych należą: megacolon tozicum, przebicie jelita i zapalenie otrzewnej oraz ropnie; dodatkowym niebezpieczeństwem jest częstsze występowanie raka jelita grubego przy długotrwałej chorobie.