Rafał Leszczyński

Czytaj Dalej

LESZCZYŃSKI RAFAŁ

LESZCZYŃSKI RAFAŁ, ur. w październiku 1579 na Litwie, zm. 29 III 1636 we Włodawie, ojciec Andrzeja, tłumacz, mecenas, działacz reformacyjny. Studiował w Niemczech, Szwajcarii i Francji nauki humanist., teologię i prawo, nawiązał stosunki z wieloma wybitnymi uczonymi i w sferach dworskich. Był w...

LESZCZYŃSKI RAFAŁ

LESZCZYŃSKI RAFAŁ, ur. 1650, zm. 31 1 1703 w Oleśnicy, ojciec króla Stanisława, polityk, wierszopis, mówca. Wojewoda kaliski 1685, pozn. 1687, łęczycki i jednocześnie generalny starosta wielkopol. 1692, podskarbi w. kor. 1702. Brał udział w wyprawie wiedeńskiej 1683. Właściciel —> Leszna, Rydzyny i...

WIEK XVIII W POLSCE - STANISŁAW LESZCZYŃSKI

Wydał traktat polityczny „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. Domagał się jak najszybszego przeprowadzenia reform. Propagował ograniczenie liberum veto. Króla elekcyjnego ma wybierać cały naród, a nie tylko szlachta. Żądał wzmocnienia administracji państwowej, poprawy warunków...

Stanisław Leszczyński (1677-1766)

Stanisław Leszczyński, zwany filozofem dobroczynnym, dwukrotnie wybierany na króla Polski i dwukrotnie zmuszony do opuszczenia tronu. W swym głównym dziele pt. "Głos wolny wolność ubezpieczający" domaga się poprawy położenia chłopów i potępia ich niewolniczą zależność od panów, gdyż w ludzie...

Program reform w dziełach prekursorów oświeceniowych (Stanisław Leszczyński, Stanisław Konarski, bracia Załucsy) .

Od roku 1740- tj. od założenia pijarskiego Collegium Nobilium dla młodzieży szlacheckiej - rozpoczęła się w tym zakonie reforma szkolnictwa, do której w latach następnych dołączyli jezuici. W 1747 biblioteka prywatna braci Załuskich została przekształcona w pierwszą w Europie bibliotekę publiczną...

BLOTH RAFAŁ MARCELI

BLOTH RAFAŁ MARCELI, ur. 17 VII 1891 w Warszawie,zm. 13 XI 1939 w Natolinie pod Warszawą, krytyk lit. i historykliteratury, publicysta. W 1915-21 studiował (z przerwami)filologię pol. i ros. na Uniw. Lwow. i UW, m. in. pod kierunkiemJ. Kleinera, doktoryzował się 1930 na UJ. Związany z kat.ruchem...

KONCZYNSKI TADEUSZ, pseud. Juliusz Oldar, Rafał Offmański

KONCZYNSKI TADEUSZ, pseud. Juliusz Oldar, Rafał Offmański, ur. 19 III 1875 w Krakowie, zm. 13 VIII 1944 w Miedzeszynie pod Warszawą, dramatopisarz, prozaik. Studiował na wydz. filoz. UJ (doktorat 1899). W 1914-18 redagował „Ilustrowany Kurier Codz.", 1921-28 „Strażnicę Pol." i „Strażnicę Ukr.", 1925-32...

LESZCZYŃSKI ANDRZEJ

LESZCZYŃSKI ANDRZEJ, ur. ok. 1606, zm. 1651, syn Rafała, woj. bełskiego, ojciec Samuela, mówca, poeta. Kształcił się w Elblągu i Toruniu, potem na wielu uniw. zagr. (Frankfurt n. Odrą, Bazylea, Strasburg, Genewa, Paryż); protektor zborów różnowierczych. Dziedzic Baranowa, woj. derpski (dorpacki) 1641...

LESZCZYŃSKI EDWARD

LESZCZYŃSKI EDWARD, ur. 5 VI 1880 w Przemyślu, zm. 26 IX 1921 w Krakowie, poeta i dramaturg. Pochodził ze środowiska ziemiańskiego, studiował filozofię na UJ i uzyskał doktorat (1905). Należał do redakcji —» „Museionu", był współautorem tekstów —» Zielonego Balonika. W poezji L. dominowała typowa...

LESZCZYŃSKI SAMUEL

LESZCZYŃSKI SAMUEL, ur. 1637, zm. 1676, syn Andrzeja, poeta. Dziedzic ogromnej fortuny, m. in. Baranowa, Czartoryska i Korca; wbrew tradycji rodziny przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm. Oboźny kor. (1667), starosta łucki i korsuński. Uczestnik bitwy pod Cudnowem (1660), której poświęcił poemat Potrzeba...

LESZCZYŃSKI STANISŁAW

LESZCZYŃSKI STANISŁAW, ur. 20 X 1677 we Lwowie, zm. 23 II 1766 w Luneville, król pol., filozof-moralista, pisarz polityczny. Ostatni potomek wielkopol. rodu magnackiego, gruntownie wykształcony, obdarzony był zaletami umysłu i serca, brakło mu natomiast siły charakteru, niezbędnej w trudnych sytuacjach...

ŁOPACIŃSKI HIERONIM, pseud. Rafał Lubicz

ŁOPACIŃSKI HIERONIM, pseud. Rafał Lubicz, ur. 30 IX 1860 w Ośnie Górnym (Kujawy), zm. 25 VIII 1906 w Lublinie, filolog, bibliofil, folklorysta. Po studiach hist.-filol. na ros. UW (1879-83) był od 1884 nauczycielem gimn. w Lublinie; czł. AU (1900). Utrzymując przyjacielskie kontakty nauk. m. in. z J...

MARIA LESZCZYŃSKA

Maria Karolina, 1703-68, córka Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski 1704-09 i 1733-36, po detronizacji ojca, jako dziecko, przebywała z nim w Wissemburgu (Alzacja). Pozbawiona urody, o 7 lat starsza od 15-letniego króla, nie miała wielkich szans jako kandydatka na królową Francji.

Jednak regent Louis Henri...

URBAN RAFAŁ

URBAN RAFAŁ, ur. 24 VII 1893 w Winiarach pod Głogówkiem (Śląsk Opol.), zm. 12 I 1972 w Warszawie, śl. pisarz i gawędziarz, działacz społeczny. Z wykształcenia ogrodnik. Podczas I wojny świat, w armii prus., jeniec kanadyjski, 1918-20 przebywał w Anglii. Powrócił na Śląsk, po plebiscycie...

WOJACZEK RAFAŁ

WOJACZEK RAFAŁ, ur. 7 XII 1945 w Mikołowie, zm. 11 V 1971 we Wrocławiu, poeta. Debiutował 1965 w 1 nrze mies. „Poezja" (7 wierszy poprzedzonych wprowadzeniem T. Karpowicza); ukazały się 4 zbiory jego wierszy: Sezon (1969), Inna bajka (1970), pośm. Którego nie było (1972), Nie skończona krucjata (1972...

RAFAŁ

Imię męskie, z gr. Rhaphael od hebr. Repha'el dosł. 'Bóg uleczył'; fr., nm., ang. Raphael, wł. Raffaello, Raffaele.

Rafał archanioł, jeden z głównych aniołów angelologii żyd.; ideał anioła-stróża, zwł. obrońcy młodych, pielgrzymów i in. podróżnych. W biblijnej Ks. Tobiasza, 5-12, stary...

Stanisław Leszczyński jako pisarz i reformator

 

Na ziemiach okupowanych przez Szwedów, przeciwko Augustowi II Mocnemu powstała konfederacja w Środzie w 1703 roku, a potem generalna konfederacja Warszawska w 1704 roku, która ogłosiła bezkrólewie. W obozie otoczonym przez wojska szwedzkie, w lipcu 1704 roku ośmiuset elektorów szlacheckich obwołało królem...

Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Stanisław Leszczyński

 

Ur. 1677, zm. 1766, król Polski 1704-09, elekt w 1733, książę Lotaryngii i Baru od 1736. Stanisław Leszczyński po­chodził z wpływowej w Rzeczypospolitej ro­dziny magnatów wielkopolskich. Starannie wykształcony, lecz o miernych zdolnościach politycznych, ulegał wpływom otoczenia. Po odbytej we wczesnej...

Stanisław Leszczyński

 

- urodził się w roku 1677, zmarł w roku 1766

- na tronie w latach 1704 - 1709 i 1733 -1736

- poprzednik : August II Mocny

- następca : August II Mocny, August III.

- syn Rafała Leszczyńskiego, wielkiego podskarbiego koronnego i Anny Jabłonowskiej.

- żona: Katarzyna Opalińska, córka Jana Karola...

Stanisław Leszczyński - Władca prywatnie

 

Stanisław Leszczyński urodził się w 1677 roku. Był synem wielkiego podskarbiego koronnego, Rafała Leszczyńskiego i Anny Jabłonowskiej. Pochodził z wpływowego rodu magnatów wielkopolskich, którego przedstawiciele od pokoleń dzierżyli godności senatorskie i ministerialne.

Jego rodzina była...