BLÜTH RAFAŁ MARCELI

ur. 19 VIII 1891 w Warszawie,zm. 13 XI 1939 w Natolinie (k. Warszawy), Historyk literaturypol. i ros., krytyk lit., publicysta.

Studiował chemię na Politechnice Lwowskiej (1911-14), nast.polonistykę na UW (1915-21). W 1918-21 pełnił służbę wojskową(wydz. prasowy i polit. Sztabu Gen.). Związany z...

RAFAŁ

Imię męskie, z gr. Rhaphael od hebr. Repha'el dosł. 'Bóg uleczył'; fr., nm., ang. Raphael, wł. Raffaello, Raffaele.

Rafał archanioł, jeden z głównych aniołów angelologii żyd.; ideał anioła-stróża, zwł. obrońcy młodych, pielgrzymów i in. podróżnych. W biblijnej Ks. Tobiasza, 5-12, stary...

Święty Rafał archanioł

Św. Rafał archanioł. Przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z “siedmiu aniołów, którzy stojąw pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (12,15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybierapospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w...

Błogosławiony Rafał Melchior Chyliński

Bł. Rafał Melchior Chyliński, kapłan, zakonnik. Melchior Chyliński urodził się w rodzinie szlacheckiej1690 r., we wsi Wysoczka (woj. poznańskie). W 1712 r. zaciągnął się do wojska, jako zwolennik królaStanisława Leszczyńskiego. Z czasem został oficerem i komendantem chorągwi. W trzy lata później...

CZERWIAKOWSKI RAFAŁ JÓZEF

ur. 21 V 1743 w okolicy Pińska, zm. 5 VII 1816 w Krakowie, Lekarz.

Uczył się z T. Kościuszką w pijarskim kolegium w Lubieszowie (k. Pińska), gdzie 1762 wstąpił do pijarów, przyjmując imię Rafał od św. Józefa Kalasantego; 1765 złożył śluby zak. i pod kierunkiem chirurga zak. Franciszka Zufahrera...

Święty Rafał Kalinowski

Św. Rafał Kalinowski, kapłan, zakonnik. Józef Kalinowski urodził się w 1835 r. w Wilnie. Ojciec byłprofesorem matematyki na Uniwersytecie Wileńskim. Po ukończeniu Instytutu Szlacheckiego (1843 -1850) podjął studia w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy. Zrezygnował z nich podwu latach...

BLOTH RAFAŁ MARCELI

BLOTH RAFAŁ MARCELI, ur. 17 VII 1891 w Warszawie,zm. 13 XI 1939 w Natolinie pod Warszawą, krytyk lit. i historykliteratury, publicysta. W 1915-21 studiował (z przerwami)filologię pol. i ros. na Uniw. Lwow. i UW, m. in. pod kierunkiemJ. Kleinera, doktoryzował się 1930 na UJ. Związany z kat.ruchem...

KONCZYNSKI TADEUSZ, pseud. Juliusz Oldar, Rafał Offmański

KONCZYNSKI TADEUSZ, pseud. Juliusz Oldar, Rafał Offmański, ur. 19 III 1875 w Krakowie, zm. 13 VIII 1944 w Miedzeszynie pod Warszawą, dramatopisarz, prozaik. Studiował na wydz. filoz. UJ (doktorat 1899). W 1914-18 redagował „Ilustrowany Kurier Codz.", 1921-28 „Strażnicę Pol." i „Strażnicę Ukr.", 1925-32...

LESZCZYŃSKI RAFAŁ

LESZCZYŃSKI RAFAŁ, ur. w październiku 1579 na Litwie, zm. 29 III 1636 we Włodawie, ojciec Andrzeja, tłumacz, mecenas, działacz reformacyjny. Studiował w Niemczech, Szwajcarii i Francji nauki humanist., teologię i prawo, nawiązał stosunki z wieloma wybitnymi uczonymi i w sferach dworskich. Był w...

LESZCZYŃSKI RAFAŁ

LESZCZYŃSKI RAFAŁ, ur. 1650, zm. 31 1 1703 w Oleśnicy, ojciec króla Stanisława, polityk, wierszopis, mówca. Wojewoda kaliski 1685, pozn. 1687, łęczycki i jednocześnie generalny starosta wielkopol. 1692, podskarbi w. kor. 1702. Brał udział w wyprawie wiedeńskiej 1683. Właściciel —> Leszna, Rydzyny i...

ŁOPACIŃSKI HIERONIM, pseud. Rafał Lubicz

ŁOPACIŃSKI HIERONIM, pseud. Rafał Lubicz, ur. 30 IX 1860 w Ośnie Górnym (Kujawy), zm. 25 VIII 1906 w Lublinie, filolog, bibliofil, folklorysta. Po studiach hist.-filol. na ros. UW (1879-83) był od 1884 nauczycielem gimn. w Lublinie; czł. AU (1900). Utrzymując przyjacielskie kontakty nauk. m. in. z J...

URBAN RAFAŁ

URBAN RAFAŁ, ur. 24 VII 1893 w Winiarach pod Głogówkiem (Śląsk Opol.), zm. 12 I 1972 w Warszawie, śl. pisarz i gawędziarz, działacz społeczny. Z wykształcenia ogrodnik. Podczas I wojny świat, w armii prus., jeniec kanadyjski, 1918-20 przebywał w Anglii. Powrócił na Śląsk, po plebiscycie...

WOJACZEK RAFAŁ

WOJACZEK RAFAŁ, ur. 7 XII 1945 w Mikołowie, zm. 11 V 1971 we Wrocławiu, poeta. Debiutował 1965 w 1 nrze mies. „Poezja" (7 wierszy poprzedzonych wprowadzeniem T. Karpowicza); ukazały się 4 zbiory jego wierszy: Sezon (1969), Inna bajka (1970), pośm. Którego nie było (1972), Nie skończona krucjata (1972...

GUROWSKI RAFAŁ

ur. 1716, zm. 8 IV 1797 w Dryżynie(pod Szlichtyngowa), poeta.

Kształcił się we Francji; od1764 był kolejno kasztelanem przemęckim, lędzkim, gnieźn.,kal. i pozn.; uczestniczył w życiu polit, kraju (m.in. brałudział w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, wchodziłw skład delegacji sejmowej...

HADZIEWICZ RAFAŁ

ur. 13 X 1803 w Zamchu k. Biłgoraja,zm. 7 IX 1886 w Kielcach, malarz, rysownik, grafik.

Studiował 1822-29 na wydz. sztuk pięknych UW u A. Brodowskiegoi A. Blanka; stypendium Komisji Rządowej WyznańRei. i Oświecenia Pubi, pozwoliło mu na wyjazd do Drezna(1829-30) i Paryża (1830-31) oraz na naukę pod...

ARTEŃSKI RAFAŁ KAZIMIERZ

ur. w Łowiczu, zm. 2 VII 1699 w Krakowie, Teolog. Studiował w Akademii Krak.; 1672 został mistrzem sztuk wyzwolonych i rozpoczął wykłady w Kolegium Nowodworskiego; 1680-82 był prof, wymowy w Kolegium Mniejszym;

1681 dziekanem wydziału flloz., 1682 prof, wymowy w Kolegium Większym; równocześnie studiował...

DREWNOWSKI RAFAŁ CM

ur. 23 X 1834, zm. 1900 w Minusińsku (gubernia jenisejska), Działacz patriotyczny.

Do zgromadzenia wstąpił 1853 w Warszawie i po studiach filoz.-teol. przyjął 1858 święcenia kapł.; 1859 został prof, historii Kościoła w seminarium duch. w Płocku; za udział w powstaniu 1863 (był agentem Centr...

GRABIA RAFAŁ OFMConv

ur. 1647 prawdopodobniew Obornikach, zm. 9 IV 1720 (?) w Rzymie, hagiograf.

Dozakonu wstąpi! 1669; 1684 był sekretarzem kapituły prowincjalnejw Kaliszu, a nast. przełożonym klasztorów w Poznaniui Warszawie (1689); 1693 kapituła prowincjalna w Chęcinachprzyznała mu magisterium teologii; był nadwornym...

WOJACZEK Rafał (1945 - 1971)

Już nie czas na sentymenty

Bodaj najbardziej uzdolniony polski poeta przeklęty. Pierwszy raz próbowałodebrać sobie życie jeszcze w liceum. Przyszedł do szkoły z obandażowanymiprzegubami. Wcześnie zaczął pić, zdradzał tendencje autode-strukcyjne. Wydaje się,że samobójstwa nie popełnił w przypływie...