Radykalni

Czytaj Dalej

Obóz Narodowo Radykalny i jego rozbicie na ONR-ABC, ONR - Falanga, ich ideologia

Po zerwaniu współpracy z sanacją, Falanga zaczęła przeżywać kryzys, co doprowadziło do secesji oraz spadku zaufania do wodza – Bolesława Piaseckiego, który w przededniu wojny zawiesił działalność Ruchu Narodowo Radykalnego.

FALANGA, Obóz Narodowo - Radykalny

Rudnicki, Program społeczny Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR).

Koncepcja radykalnego humanizmu według E. Fromma

Cechy miłości ojcowskiej: - Nie jest wszechobecna - Nie jest bezwarunkowa - Nie jest wszechogarniająca - Wsparcie, a nie sterowanie czy narzucanie-> Radykalny humanizm wierzy, że człowiek może pokonać każdą przeszkodę.

Zasada radykalnego wątpienia jako zasada radykalnej pewności

Kartezjusz, a właściwie, Rene Descartes urodził się w 1596 roku w La Haye, prowincji Touraine we Francji. Wykształcenie zdobywał w jezuickim kolegium w La Fleche i w Paryżu, w którym ukończył studia matematyczne. Kartezjusz był twórcą klasycyzmu- przywiązywał on szczególną wagę do roli rozumu w poznawaniu prawdy, był zwolennikiem systematycznego, rozumowego ładu w dochodzeniu do prawdy, odrzucał wszelkie uprzedzenia i przesądy. To, co rozumiał, uważał za prawdziwe ...

Orientacja nekrofilna i biofilna w koncepcji radykalnego humanizmu.

· Fromm ostrzega przed rozpowszechnieniem się tej orientacji, która wcale nie musi przybierać swej radykalnej formy.

Radykalne zmiany — Karlstadt

Powrócił do Wittenbergi pod opiekę księcia elektora saskiego, a gdy Luter znajdował się w zamku wartburskim,przejął przywództwo radykalnego ruchu.

Radykalna publicystyka oświeceniowa (Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic)

W "UWAGACH NAD ŻYCIEM JANA ZAMOYSKIAGO" Staszic wypowiada się wobec sześciu spraw:

1 Edukacja- jedyną szkołą winny być szkoły rycerskie, zajmujące się też szkoleniem ucznia jako obywatela. W nauce moralnej podstawą powinna być religia.

2 Prawodastwo- podejmowanie uchwał większością głosów a...

Zadania wychowawcy w koncepcji pedagogiki radykalnego humanizmu.

Zadaniem wychowawcy jest poszerzenie margines wolności oraz wspieranie biofilii, czyli orientacji skierowanej na życie. Wychowawca może dać uczniom możliwości wyboru, rozbudzać w nich energię ku życiu. Kształcenie oznacza zapoznanie młodego człowieka z najlepszym dziedzictwem ludzkiej rasy, które sformułowane jest w słowach. Kształcenie staje się skuteczne tylko wtedy, gdy te słowa stają się rzeczywistością w osobie nauczyciela oraz praktyce społecznej i strukturze ...