Radomsko

Radomsko

Czytaj Dalej

Sprawa innowierców i konfederacja radomska

 

Tymczasem ambasador rosyjski Repnin aktywnie działał na terenie Rzeczpospolitej. Aby osłabić władzę królewską, chciał skłócić króla z rzeszą katowickiej szlachty i wywołać w kraju niepokój, co ostatecznie pogrążyłoby planowane przez króla reformy. Król mimo osobistej obojętności religijnej...

Wykład z podstaw prawa- Politechnika Radomska

WYKŁADY PODSTAWY PRAWA JĘZYK PRAWNY  Język, w którym redaguje się przepisy prawa  Język precyzyjny, hermetyczny i specjalistyczny  Czasem te same słowa mają inne znaczenie niż w języku potocznym  Ustanawia ustawodawca  Obszary tego języka dotyczą środowiska prawniczego  Język ten ustalony jest przez kodeksy i inne środki prawne JĘZYK PRAWNICZY  Swoisty rodzaj żargonu prawniczego w interpretowaniu języka prawnego (przepisów prawa), który ...