Radomia

Radomia

Czytaj Dalej

Powstanie styczniowe w okolicach Radomia

Dowiedziawszy się o represjach żołnierzy carskich na ludności cywilnej po opuszczeniu przez niego tego miasta, opracował wspólnie z szefem sztabu Eminowiczem pismo skierowane do generała Uszakowa rezydującego w Radomiu.

Zabytki Radomia

Kolejnym ważnym dla Radomia zabytkiem jest kościół farny św. Klasycystyczne domy z początków XIX wieku znajdują się przy ulicy Rwańskiej, oraz w Rynku, które są najstarszymi domami Radomia.

Mikołaj z Radomia

Jest nim Mikołaj Radomski (lub: Mikołaj z Radomia), o któryn wiemy zreszta niewiele (datyjego ycia sa nie znane, działał w I połowie XV wieku) W rekopisach zachowało sie jego 9utworów (hymny, fragmenty mszy i Magnificat) k-tóre wskazuja równie na wpływy sprzed okresu szkoły burgundzkiej (jako jedei z pierwszych w Europie zastosował technikefauxbourdonu).

BARTŁOMIEJ z RADOMIA

ur. ok. 1401, zm. 1450, Filozof i teolog.

W 1419 zapisał się na wydz. artium AkademiiKrak. ; stopień bakałarza otrzymał 1421, a stopień magistra 1427;w tym samym semestrze letnim sprawował urząd dziekana wydz.artium, ponownie 1437 w semestrze zimowym;

ok. 1444 uzyskałdoktorat z teologii; 1444-45 był...