Radioteleskop

Radioteleskop

Czytaj Dalej

Co to jest antena radioteleskopu?

Największa istniejąca antena radioteleskopu jest wbudowana na stałe w zaklęśnięcie gruntu w Arecibo (Puerto Rico) i ma 300 metrów średnicy. Niekiedy zestawy radioteleskopów w róż­nych krajach łączy się dla symulowania powierzch­ni zbierającej o rozmiarach Ziemi.

Jak działa wzmacniacz radioteleskopu?

Radioteleskopy często pracują w zakresie naj­krótszych fal radiowych, by uzyskać jak najlepszą rozdzielczość. W ognisku anteny radioteleskopu umieszcza się zwykle spec­jalny przedwzmacniacz, aby wzmacniać wstępnie słaby sygnał przed przekazaniem go do wzmac­niacza głównego.