Specyfika formuły radia Tok FM

Szefowie radia nie kryją, że ich produkt jest nowością na polskim rynku radiowym. Z czasem właściciele stacji radiowych zrozumieli, że przyszłość radia leży w ustaleniu jego formatu.

Charakterystyka radia jako medium

Kiedy w lutym 1999 roku OBOP przeprowadził badanie audytorium radia, zadając respondentom pytanie na temat skłonności do zakupu pod wpływem reklamy radiowej, okazało się, że chęć zakupienia reklamowanego w radiu produktu silnie skorelowana jest z wiekiem i poziomem optymizmu słuchaczy.

WYKORZYSTANIE MASS MEDIÓW W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - RADIO JAKO ŚRODEK WYKORZYSTYWANY W RAMACH DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS

Specyficzną formą radiową jest firmowy radiowęzeł. Wywiad radiowy Wywiad radiowy ma swoją specyfikę, co należy uwzględnić w przygotowaniach do rozmowy z dziennikarzem.

Radio, film, telewizja (1914 - 1978)

W Polsce dyskutowano o utworzeniu radiostacji, lecz wielu uznało ją za niekoniecznąwobec życzliwości dyrekcji Polskiego Radia w nadawaniu transmisji katolickich.

Radio i telewizja

spółka „Polskie Radio” otrzymała koncesję na nadawanie programu radiowego do powszechnego odbioru. Radio RMF FM z Krakowa i Radio Zet z Warszawy otrzymały koncesje.

Zalety i wady mediów - Radio

Może być zaletą, ponieważ umożliwia reklamodawcy osiągnięcie selektywnego rynku Mobilność (radia są noszone ze sobą) Potencjalnie duża częstotliwość kontaktów z programem radiowym (audytorium może być osiągnięte kilka razy dziennie) Niski koszt reklamy Przywiązanie do stacji lub programu może być przekazywane produktowi Radiowy program „wciąga” odbiorcę na skutek działania ...

TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą   Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.

Fale - RADIO I FALE RADIOWE

Nazwa radar jest skrótem angielskiego terminu: Radio Aids for Defence and Reconnaissance (Radiowe Wspomaganie Obrony i Rozpoznania).

Media - Radio and Television

To start a new radio or television station you have to get a license from Federal Communications Commission (FCC). The government or any federal institution cannot own television and radio. If a company has one of the media (radio, newspaper, television, etc.

Historia Radia

Zenon Kosidowski jako jeden z pierwszych teoretyków sztuki radiowej pisał, że tak, jak sztuka filmowa posługuje się gestem, światłem, perspektywą i ruchem, tak radiowa może przedstawić bogactwo dźwięków.

What do i think about school radio?

I think, that the school radio is very good idea. We must go on a break and run school radio from there. But I think that, school radio is great idea and I hope that we will run it in further.

Jakie zastosowanie ma technika cyfrowa w radiu i telewizji?

W tradycyjnej, analogowej technologii radio­wej i telewizyjnej wykorzystuje się ultrakrótkie fale radiowe, których częstotliwość zmienia się (modulacja częstotliwościowa - FM).

Komedia - nowe formy przekazu: film, telewizja i radio.

Kolejnym impulsem dla komedii okazało się wynalezienie radia. Komedie telewizyjne Z radia komedia weszła na mały ekran.

TETRA (Trans-European Trunked Radio, Terrestrial Trunked Radio)

TETRA (Trans-European Trunked Radio, Terrestrial Trunked Radio) - europejski standard zbiorowej łączności typu dyspozytorskiego (trankingowego), przystosowany do cyfrowej transmisji mowy i danych pakietowych.

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Czemu służyć ma radio?

Radio nadało nowy wyraz komunikacji masowej w dwudziestoleciu. O ile gazeta codzienna zminimalizowała odstęp między wydarzeniem a relacją o nim, radio zdołało prawie zupełnie zlikwidować ów dystans.

RF (Radio Frequency)

RF (Radio Frequency) - zakres częstotliwości fal radiowych przyjmowany umownie od 10 kHz w górę, do granicy fal podczerwieni (bez światła widzialnego), czyli do częstotliwości ok.

UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network)

UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) - naziemna sieć dostępu radiowego trzeciej generacji (3G) zawierająca dwa istotne składniki: węzły Node B będące odpowiednikiem stacji BTS (stacji bazowej sieci GSM) oraz kontrolery sieci radiowej RNC (Radio Network Controller), odpowiadające sterownikom BSC (kontrolery stacji bazowej sieci GSM).

Historia radia

Z biegiem czasu radio spowszedniało i dziś nie dziwi nikogo nawet bezpośrednia łączność radiowa astronauty ze stacją kontroli lotów.

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Services)

Dzięki temu uzyskuje się przepływności w granicach 8,4-59,2 kb/s w jednej szczelinie czasowej kanału radiowego systemów trzeciej generacji (3G).

ERMES (European Radio Message System)

ERMES (European Radio Message System) - ogólnoeuropejski system przywoławczy unormowany przez ETSI (od 1992 r. Na potrzeby systemu przyznano 16 częstotliwości radiowych w paśmie 169,4-169,8 MHz z odstępem międzykanałowym 25 kHz.