RADAR

Równolegle z postępem prac nad doskonaleniem radarów lotniczych osiągano sukcesy w konstruowa­niu radarów morskich; latem 1938 r.

Radary wojskowe i cywilne

Radar stał się szybko klu­czowym urządzeniem w centrach kontroli lotów samolotów pasażerskich. Typowy współczesny radar składa się z anteny wysyłającej pulsacyjne sygnały radiowe w posta­ci wąskiej, kierunkowej wiązki.

Różne zastosowania radaru

W portach radary są często wyko­rzystywane do prowadzenia statków. Meteorolodzy za pomocą radarów śledzą przemieszczanie się hu­raganów. Radar służy także jako pomocnicze narzę­dzie do badań Księżyca.

Jak zbudowane są samoloty niewykrywalne przez radary?

Pierwsze kroki Początki technologii samolotów niewidzialnych dla radarów sięgają lat 70. Obie instytucje określiły takie same wytyczne - zbudować samolot, który byłby praktycznie niewykrywalny przez radary.

H2S - radar

Brytyjski radar pracujący na falach centymetrowych, montowany na pokładach samolotów od wiosny 1943 r.

Prognozowanie pogody - Radar meteorologiczny

Radar to urzadzenie wykorzystujace fale radiowe do wykrywania i okreslania polozenia obiektów. W meteorologii radar wykrywa opady, chmury, burze oraz inne zjawiska atmosferyczne.

Jak działa radar?

Prace eksperymentalne oraz ciągły postęp w elektronice doprowadziły do powstania, w ciągu kilku zaled­wie lat, systemów radarowych nadających się do praktycznego wykorzystania.

Radar Dopplerowski

W większości radarowych syste­mów obrony powietrznej rejestrowane są wyłącz­nie obiekty ruchome, powodujące zmianę częstotli­wości fali radiowej.