CUIUS REGIO EIUS RELIGIO

(łac. czyje panowanie, tego religia), Zasada wyrażająca prawo panującego do narzucenia poddanym własnego wyznania rei. ; sformułował ją protest, prawnik J. Stephani w Institutiones iuris canonici (Str 1599).

Zasadę tę stosowano już w najstarszych formach rządzenia społecznościami okresu...

GAUDEAT OMNIS (INGENS) NATIO POLONORUMQUE REGIO

Hymn na święto translacji relikwii św. Wojciecha;występuje w 2 redakcjach - zachowana w rękopiśmiennychbrewiarzach krak. z 2. poł. XV w. i augustianów z Żaganiaz XVI w., druga w druk. brewiarzach włocł. z 1502 i 1543;różnią się brakiem w drugiej redakcji strofy 8 - o przeniesieniurelikwii do Gniezna -...