Pulsary

Czytaj Dalej

Co to są pulsary?

Pierwszy poznany przez człowieka pulsar emitujący światło zaobserwowa­no w mgławicy o nazwie Krab.

Co to są pulsary?

Z początku uwierzyła, że są to fale radiowe wysłane przez jakąś pozaziemską cy­wilizację, lecz wkrótce zdała sobie sprawę, że ich źródłem jest obiekt nazwany później pulsarem.