Pucz Kappa

Czytaj Dalej

PHI BETA KAPPA

Najstarsze z oznaczonych greckimi literami stowarzyszeń na niektórych uniwersytetach i college'ach amer., niegdyś tajne, o którego członkostwo ubiegać się mogą studenci osiągający najwyższe oceny w nauce. Odznaką członka stowarzyszenia jest złoty zegarek. Założone w college'u Williama i Mary w...

KORNUOWA PUCZ 1917

Konserwatywni generałowie rosyjscy popierani przez Alek­sandra Kiereńskiego (1881-1970), który zastąpił księcia Gieorgija Lwowa (1861--1925) na stanowisku premiera w rządzie tymczasowym, postanowili ustanowić dyk­taturę wojskową i położyć kres rosnącej anarchii i rozprzężeniu w armii, które...

„PUCZ PIWIARNI" 1923

Jak­kolwiek pucz zakończył się fiaskiem, przy­czynił się jednak do wzrostu popularności Hitlera w społeczeństwie; wielu Niemców uważało go odtąd za bohatera.

Monachijski pucz piwny.

Pucz miał się rozpocząć 11 listopada, w piątą rocznicę „wbicia Niemcom noża w plecy”, jak Fuhrer określał zawieszenie broni i koniec wojny podpisany przez rząd republikański 11 listopada 1918 roku. Kiedy stało się oczywiste, że o puczu wiedzą już całe Niemcy zaczął się przemarsz oddziałów SA ulicami Monachium.