Publiczność

Publiczność

Czytaj Dalej

KOMUNIKACJA LITERACKA - Publiczność literacka

Publiczność literacka — to ukształtowana w obrębie danego społeczeństwa zbiorowość odbiorców dzieł literackich. Liczebność, zasięg i skład publiczności zależą w każdym wypadku od struktury społecznej, która stanowi jej podłoże, a więc od istniejących zróżnicowań klasowych, stanowych czy...

Rodzaje publiczności i ich rola w życiu społecznym

Publiczność – to zbiór wyodrębniony za podstawie wspólnych zainteresowań

publiczność zebrana – to zbiór zgromadzonych w jednym miejscu, wspólnie zainteresowanych jakimś wydarzeniem

Występuje ona w dwóch postaciach:

zbiegowisko – to publiczność zebrana w sposób spontaniczny...

Czym charakteryzuje się publiczność

Publiczność - stanowią ją ludzie w tym samym lub zbliżonym czasie odbierający w celach rekreacyjnych bądź informacyjnych identyczny przekaz, czyli treść wyrażoną słownie, dźwiękiem albo obrazem. Pojawienie się środków masowego komunikowania dodatkowo i to poważnie skomplikowało zdefiniowanie...

Publiczność skupiona i jej przykłady

Publiczność może występować w dwóch formach: skupiona ( zebrana) i rozproszona. Publiczność to zbiorowość nie grupa , tworzona przez ludzi którzy w tym samym czasie odbierają identyczny przekaz informacji , treści , wiedzy.

Publiczność zebrana składa się z ludzi...

Publiczność (adresat działań) public relations

Tworząc pożądany wizerunek przedsiębiorstwo powinno posiadać bliskie więzinie tylko ze swoimi klientami czy dostawcami produktów, ale również powinnokomunikować się z różnymi grupami społecznymi tzw. publicznością.

Publiczność to:

Każda grupa, która aktualnie bądź potencjalnie interesuje się...

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Publiczność odziedziczona

Dołączenie komunikatu perswazyjnego do czegoś, co jest dla odbiorcy bardziej atrakcyjne, co bardziej przyciąga jego uwagę. Jest to wykorzystanie ludzi, którzy zebrali się w innym celu. Dołączenie komunikatu do czegoś atrakcyjniejszego. Konkretnych zastosowań tego chwytu może być dużo: reklamy i...

Poezja kabaretowa (skamandryci i inni) - Jak pozyskać publiczność?

Jest ich pięciu. Spotykają się w Warszawie. Dwaj tutaj się urodzili. To Leszek Serafino-wicz (pseudonim literacki Jan Lechoń 1899 – 1956), słynący do niedawna w kręgach gimna-zjalnych jako niestrudzony wierszopis i autor oracji okolicznościowych, obecnie student po-lonistyki, i Antoni Słonimski (1895 –...

Czym jest Publiczność

Inaczej: audytorium.

Zbiorowość społeczna koncentrująca uwagę na wspólnym przedmiocie zainteresowania, oczekująca odbioru podobnych bodźców. połączona łącznością psych., która nie ogranicza jednak możliwości decydowania. Ludzie łączą wspólne zainteresowania; są gotowi do podobnego reagowania i...

Czym się charakteryzuje publiczność zebrana

Publiczność zebrana, zwana często audytorium, składa się z ludzi połączonych takimi komponentami więzi, jak: styczność przestrzenna, łączność psychiczna, wzajemne oddziaływanie i nastawienie do wspólnych działań. Łatwo zatem, po odpowiednich zabiegach , taką publiczność bez świadomego jej...

Czym charakteryzuje się publiczność rozproszona

Publiczność rozproszoną stanowią czytelnicy tych samych czasopism, słuchacze tych samych programów radiowych i telewidzowie oglądający te same audycje. Ten rodzaj publiczności jest nie tylko typową zbiorowością, społeczną, ile „spolaryzowana masą” składającą się z ludzi, których identyczne...

Publiczność rozproszona i jej przykłady

Publiczność może występować w dwóch formach : skupiona ( zebrana) i rozproszona. Publiczność to zbiorowość nie grupa , tworzona przez ludzi którzy w tym samym czasie odbierają identyczny przekaz informacji , treści , wiedzy.

Rozproszona - stanowią ją czytelnicy gazet , słuchacze radiowi...

Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik dla publiczności

Pisany na bieżąco (i publikowany w tygo­dniku lub miesięczniku, gdzie zastępuje felieton lub kronikę). Szczególnie warte lektury są te pisane przez J. Andrzejewskiego, W. Gombrowicza, G. Herlinga-Grudzińskiego i J. Bobkowskiego.