Ptaki zagrożone wyginięciem

Ptaki zagrożone wyginięciem

Czytaj Dalej

Pierwsze ptaki i pierwsze ssaki

Sagowce i podzwrotnikowe drzewa iglaste ustąpiły miejsca drzewom, które zrzucały liście, by uniknąć zagłady od  śniegów zimowych, oraz kwitnącym roślinom i krzewom, a tam gdzie ongi roiło się od gadów, coraz większa rozmaitość ptaków i ssaków owładnęła ich dziedzictwem.

Na czym polega globalizacja i kto jest nią zagrożony?

 

Poprzez proces globalizacji rozumiane jest zacieśnianie powiązań międzynarodowych między przedsiębiorstwami i tym same wytwarzanie coraz większych wzajemnych zależności. Kojarzony jest również z rozszerzeniem zasięgu działania największych korporacji i z traktowaniem rynku światowego jako...

Obszary w Polsce i na świecie najbardziej zagrożone DEGRADACJĄ środowiska

Przyczyny degradacji środowiska:

- rozbudowa przemysłu;

- budowa reaktorów atomowych;

- powszechne stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych;

- rozwój floty morskiej;

- wzrost tempa przyrostu liczby ludności.

Wyróżnia się 27 obszarów ekologicznego zagrożenia, obejmujących łącznie 11% powierzchni...

Charakterystyka ptaków - Pokrycie ciała

- skóra ptaków jest delikatna - tworzy ja wielowarstwowy i zrogowaciały naskórek, pod którym znajduje się elastyczna skóra właściwa - brak gruczołów potowych - występują gruczoły łojowe: gruczoł kuprowy - ciało pokryte piórami - zawiązek pióra powstaje jako wpuklenie naskórka, które zapada się w głąb skóry, gdzie styka się z brodawką skóry właściwej i dzieli się na dwie ...

Charakterystyka ptaków - Szkielet

obręcz miednicowa i kończyny dolne: a) dobrze rozwinięte (dwunożność, konieczność przyjmowania dużych obciążeń przy lądowaniu) b) skrócona kość udowa c) kości podudzia (strzałkowa i goleniowa) często zrastają się ze sobą tworząc kość goleniową d) dolne kości stępu i śródstopia zrastają się w czasie rozwoju zarodkowego w kość skokową (powstanie dodatkowej dźwigni i stawu skokowego tylnego - amortyzacja przeciążeń) e) redukcja ...

Charakterystyka ptaków - Układ mięśniowy

- dobrze rozwinięta muskulatura (szczególnie mięśnie skrzydeł - u lotników; kończyn dolnych - u biegaczy)

- brak przepony

- ruch skrzydeł w dół - mięsień piersiowy

- ruch skrzydeł w górę - mięsień kruczoramienny

- oba mięśnie przyczepione do grzebienia mostka i kości ramieniowych...

Charakterystyka ptaków - Układ oddechowy

(skutek bardzo rozbudowana powierzchnia oddechowa płuc; wada - są bardzo delikatne, dlatego płuca ptaków nie mogą pracować systemem miechowym - płuca ptaków mają charakter przepływowy) - funkcję pomp ssąco-tłoczących spełniają cienkościenne i słabo unaczynione worki powietrzne (zazwyczaj 9) - worki dzielimy na przednie (m.

Charakterystyka ptaków - Układ krążenia

- cztero-jamiste serce o dużej sprawności - całkowite oddzielenie krwi natlenionej od odtlenionej - serce ptaków może pracować z częstotliwością setek cykli na minutę (u kolibrów około 1000) - redukcja zatoki żylnej (za wyjątkiem nielotów) - redukcja liczby naczyń opuszczających lewą komorę (jeden łuk aorty - lewy) - zmniejszenie wielkości krwinek w porównaniu do gadów - krwinki jądrzaste i krótko żyjące - obieg ...

Charakterystyka ptaków - Układ wydalniczy i rozrodczy

- narządy wydalnicze - nerki typu ostatecznego (zanercza) - kwas moczowy - produkt przemiany związków azotowych (w nerkach nie dochodzi do zagęszczenia moczu) - brak pęcherza moczowego - rozcieńczony mocz przepływa moczowodem do kloaki i dopiero tam ulega zagęszczeniu - ptaki morskie piją słoną wodę, a nadmiar wody wydalają przez gruczoł solny uchodzący u nasady dzioba - nefrony w nerkach mają niewielkie pętle i słabo zagęszczają mocz - jaja ...

Charakterystyka ptaków - Układ pokarmowy

gastrolity - długość jelita ptaka zależy od jego diety - jelito kończy się w steku (kloace) - do kloaki uchodzą również moczowody i nasieniowody (u samic lewy jajowód) - szeroki zakres przystosowań do rodzaju pożywienia: ziarnojady, owadożerne, odcedzające, nektarojady, rybożerce i mięsożerce

Charakterystyka ptaków - Układ nerwowy i narządy zmysłów

- mózg ptaka jest siedem razy większy od mózgu gada - krótkie i bardzo rozepchnięte na boki mózgowie (środek ciężkości) - dalszy rozwój kresomózgowia - zatracenie liniowego układu części mózgowia - gładkie półkule kresomózgowia - silnie rozwinięty móżdżek - esowate wygięcie rdzenia przedłużonego - z mózgowia wychodzi 12 par nerwów czaszkowych - kresomózgowie - ...

Charakterystyka ptaków - Występowanie i znaczenie

- najliczniejsza grupa czworonogów - funkcjonują na wszystkich poziomach konsumentów - są źródłem mięsa, jaj i piór - owadożerne gatunki regulują ilość owadów-szkodników - ptaki drapieżne ograniczają populacje szkodliwych gryzoni - kolonijne ptaki morskie (np.

Charakterystyka ptaków - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zespół tych trzech cech, mniej lub bardziej rozwiniętych, występuje u wszystkich ptaków, zaś nie ma go żadna inna grupa kręgowców. Cechą wyłączną ptaków jest występowanie piór, a najbardziej powszechną - posiadanie dzioba.

Charakterystyka ptaków - ODRĘBNOŚCI ANATOMICZNE

Podstawowe mięśnie poruszające skrzydła umocowane są u większości ptaków na ogromnym grzebieniu znajdującym się na mostku, podobnym w kształcie do kila jachtu regatowego i tym bardziej rozwiniętym im szybciej ptak porusza skrzydłami podczas lotu.

Charakterystyka ptaków - UPIERZENIE

Jeżeli zaś jest tylko jedno, następuje ono na jesieni, jest to bowiem okres, kiedy ptak najbardziej potrzebuje nowego, gęstego i wytrzymałego upierzenia.

Charakterystyka ptaków - SKRZYDŁA

Podczas gdy ssaki latające zazwyczaj poruszają się po ziemi, u ptaków zdolność latania nie przeszkadza w szybkim poruszaniu się po podłożu, a wiele z nich jest ponadto dobrymi pływakami.

Charakterystyka ptaków - ROZMNAŻANIE I ODŻYWIANIE

Wiele ptaków gniazdujących na północy Francji nie przemieszcza się w zimie dalej do północnej Afryki, natomiast te, które spędzają sezon lęgowy na obszarze Bałtyku, zimują aż na południe Afryki.

Oddychanie - PTAKI

Worki powietrzne u ptaków są częściowym magazynem zapasowego powietrza, w którym wskutek braku nabłonka respiracyjnego, nie odbywa się wymiana gazowa.

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - PTAKI

Kukułki podrzucają jaja, po jednym do gniazd innych ptaków śpiewających. Wiele ptaków odbywa przeloty sezonowe, związane z różnicami temperatury w kolejnych porach roku.

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ptaki

20) liczba kręgów ogonowych niż u współczesnych ptaków oraz budowa skóry, która u ptaków jest sucha i prawie pozbawiona gruczołów (występuje jedynie gruczoł kuprowy, którego wydzieliną ptaki namaszczają swoje pióra, aby zachowały one swą elastyczność, a przede wszystkim nie ulegały przemoczeniu).