Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ptaki (Aves)

W warstwie podskórnej rozpościera się mniej lub więcej rozwinięta wyściółka tłuszczowa, która służy ptakom jako zapas tłuszczu - a u ptaków wodnych także jako swego rodzaju amortyzator skutków ewentualnego silnego uderzenia brzusznej strony ciała o powierzchnię wody podczas wodo-wania z wysokiego lotu.

Ptaki wodne

Nie licząc praptaka (Ar-cheopteryx), żyjącego przed 140 min lat, który prawdopodobnie był przedstawicielem innej linii ewolucyjnej niż współczesne ptaki, najstarsze ptaki pochodzą od ptaków wodnych.

Ptaki - Świat ptaków

Ale nogi są usytuowane dość daleko z tyłu, tak więc rodzi się pytanie - dlaczego ptak nie przewraca się chodząc po ziemi? Ptak gładząc pióra spina promyki ze sobą, tak aby po­wierzchnie chorągiewek były gładkie, co umożli­wia ich poprawne funkcjonowanie podczas lotu.

Ochrona ptaków

Ptaki są chwytane w specjalne sieci i każdemu z nich nakła­da się na nogę obrączkę z własnym numerem. Na przykład w Wielkiej Bryta­nii organizacją podejmującą tego rodzaju działa­nia jest Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Lot ptaków

Praptaki Najbardziej prymitywny znany ptak - wymarły archeopteryks - prawdopodobnie latał w taki sam sposób jak latająca żaba. Wytwarzanie energii Ptak musi nie tylko oszczędzać energię ale rów­nież szybko i efektywnie ją wytwarzać.

Ptaki wodne - O wędrówkach ptaków

Jeszcze gorsze od tego ołowianego gradu, którego dzisiaj nie da się usprawiedliwić, jest dla wielu gatunków ptaków osuszanie podmokłych terenów, które krok po kroku pozbawia ptaki wodne ich pradawnych miejsc wypoczynkowych i zimowisk.

Ptaki drapieżne

Ptaki drapieżne, to mięsożercy, którzy zdo­bywają pożywienie polując na najróżniejsze zwierzęta, m. Niestrawione włosy czy pióra ptak zwraca w postaci tak zwanych wypluwek.

PTAK

Ptak łowczy, ptak drapieżny (sokół, krogulec, jastrząb) ułożony do polowania na inne ptaki. Ptak złotopióry popularna na Bliskim Wschodzie, w Europie i Ameryce, istniejąca w licznych wariantach bajka o trzech braciach udających się na poszukiwanie złotego ptaka (który zgubił złote pióro w ogrodzie ich ojca) a.

Pióra ptaków

Wskutek tego ptak jest bardzo dobrze zabezpieczony przed utratą ciepła podczas pływania w lodowato zimnych wodach mórz Antarktyki.

Ptaki – sprzymierzeńcy, czy wrogowie człowieka?

Ptaki pojawiające się w naszych ogrodach można podzielić ze względu na rodzaj pobieranego pokarmu na trzy zasadnicze grupy: - ptaki owadożerne – żywiące się głównie owadami, a także innymi drobnymi bezkręgowcami (pająki, dżdżownice, ślimaki) - ptaki roślinożerne – żywiące się przeważnie nasionami, owocami, pączkami drzew i krzewów, listkami i młodymi pędami - ptaki wszystkożerne – żywiące się pokarmem ...

Biotopy ptaków wodnych

Nad wieloma zbiornikami wodnymi żyje bogaty świat ptaków wodnych, ponieważ te wody oferują ptakom różnorodne, obfite w pożywienie biotopy: niemal nieprzebyte lasy trzcinowisk, kwitnące łany roślin o pływających liściach, podwodne łąki, rozległą toń wodna, z glonami i ławicami ryb, muliste mielizny u ujścia rzek i potoków, a także żwirowe brzegi.

Śpiew ptaków

Gdy zaczyna świtać w wiosenny poranek, ptak rozpoczyna swą pieśń. Jeśli jeden ptak przestanie śpiewać, na przykład gdy pochwyci go ptak drapieżny, sąsied­ni samiec szybko powiększy swoje terytorium lub pojawi się na nim obcy przybysz.

PTAKI (Aves)

Ptaki mają całkowicie rozdzielone krwioobieg płucny i obwodowy, serce jest podzielone na dwa przedsionki i dwie komory, charakteryzuje się bardzo dużą wydolnością, a jego masa może sięgać 20% masy ciała ptaka.

Charakterystyka ptaków - ODRĘBNOŚCI ANATOMICZNE

Podstawowe mięśnie poruszające skrzydła umocowane są u większości ptaków na ogromnym grzebieniu znajdującym się na mostku, podobnym w kształcie do kila jachtu regatowego i tym bardziej rozwiniętym im szybciej ptak porusza skrzydłami podczas lotu.

Charakterystyka ptaków - ROZMNAŻANIE I ODŻYWIANIE

Wiele ptaków gniazdujących na północy Francji nie przemieszcza się w zimie dalej do północnej Afryki, natomiast te, które spędzają sezon lęgowy na obszarze Bałtyku, zimują aż na południe Afryki.

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ptaki

20) liczba kręgów ogonowych niż u współczesnych ptaków oraz budowa skóry, która u ptaków jest sucha i prawie pozbawiona gruczołów (występuje jedynie gruczoł kuprowy, którego wydzieliną ptaki namaszczają swoje pióra, aby zachowały one swą elastyczność, a przede wszystkim nie ulegały przemoczeniu).

Szkielety ptaków i gadów

Ptaki to potomkowie gadów. ■ Kości skrzydłowe kolibra są bardzo dob­rze rozwinięte, a jego skrzydła są umoco­wane w taki sposób, że ptak może nimi machać niemal w każdym kierunku.

Dzioby ptaków

Ponieważ ptak nie potrafi żuć i rozdrabniać pokarmu w dziobie, czynności te wykonuje jego żołądek. Wy­pełniony rybami i wodą może ważyć wię­cej niż sam ptak.

Ptaki - Upierzenie

Skóra ptaków jest pozbawiona gruczołów, poza gruczołem kuprowym, wytwarzającym oleistą wydzielinę. Wiele innych ptaków bierze regularnie kąpiele słoneczne, obracając się to jednym, to drugim bokiem.

Ptaki biegające

Wiele gatunków ptaków naziemnych posiada dłu­gie nogi; u nich środek ciężkości nie musi być przesunięty w dół, a ważniejszą sprawą jest długość kroku i moc nóg, które muszą być na tyle silne, aby ptak mógł wytrwale biegać i skakać.